door MessageLab, partner | 23 mei 2017, 8:59 in Creatie & Campagnes
Reputatie Pr

Merkambassadeurs, de nieuwe woordvoerders

Message Lab, partner | 23 mei 2017, 8:59

Als je je reputatie in stand wilt houden of beter nog, wilt verbeteren, mobiliseer dan alle krachten die je tot je beschikking hebt. Niet alleen door corporate communicatie en de boegbeelden uit je organisatie, zoals je directie of MT, met één mond te laten communiceren, maar ook je key-medewerkers. Collega’s die contact hebben met klanten, toeleveranciers en andere belanghebbenden. Mensen die enthousiast zijn over hun werkgever, hun merk, product of dienst. En daarover graag vertellen. Rechtstreeks, in persoonlijke gesprekken, maar ook via hun eigen social media kanalen. Zorg er dan wel voor dat deze nieuwe woordvoerders, deze merkambassadeurs op één lijn zitten met de officiële woordvoerders. Laat ze hetzelfde verhaal vertellen, issues op dezelfde manier adresseren.

Want een corporate story of stevig gebouwd message house zijn niet alleen relevant voor de traditionele woordvoerders, maar voor iedereen die de ambitie heeft om met de buitenwereld te communiceren. Key-medewerkers die trots zijn op hun bedrijf, merk of product en die dat graag met hun klanten, leveranciers of stakeholders delen. Maar laat ze dat dan tenminste vanuit één mond doen. Dat zorgt ervoor dat de communicatie-inspanningen van directie, MT, woordvoering én key-medewerkers samen optellen en bijdragen aan de corporate reputatie van de organisatie.

Mijn jarenlange ervaring is dat deze sleutelfiguren in organisaties onvoldoende zijn betrokken bij de koers van hun eigen bedrijf. Terwijl key-medewerkers wel sterk de behoefte hebben om pal te staan voor hun merk. Ze zijn trots op hun werk, op hun producten of diensten. Ze hebben een hekel aan eventuele mispercepties en willen die graag corrigeren. Communiceren doen ze al, in gesprekken met klanten of via hun eigen social media-kanalen. Maar als we ze tot ware merkambassadeurs willen omturnen, moeten we er voor zorgen dat ze over de juiste informatie beschikken. Maar net zo belangrijk, over de vaardigheden om die informatie overtuigend, enthousiasmerend en vol vertrouwen over het voetlicht te brengen.

Dat is de reden dat we vanuit PR-bureau NewsLab zijn begonnen met een nieuw label, MessageLab. MessageLab richt zich op het trainen van key-medewerkers van grotere ondernemingen om ze op te leiden tot merkambassadeurs, tot nieuwe woordvoerders.

Uitgangspunt blijft daarin voor mij dat de content en regie in handen zijn en blijven van de afdeling Communicatie. Zij bouwt het message house, schrijft de corporate story en formuleert de merkwaarden en is zo verantwoordelijk voor de reputatiebewaking van merk en organisatie. Maar door die content te delen met potentiële merkambassadeurs binnen je organisatie, boor je een extra bron aan van mensen die graag hun kennis en enthousiasme over je merk met de buitenwereld delen. En zo een boost geven aan je reputatie. Of die mispercepties helpen wegnemen.

Wie zijn die merkambassadeurs? Daar komt HR om de hoek kijken. Waar Communicatie verantwoordelijk is voor de content, koers en regie, is HR dat voor de selectie van key-medewerkers. HR weet wie de high potentials zijn, kent hun skills en weet of ze enthousiast zijn over hun merk en in hoeverre ze daarover nu al communiceren en zo een bijdrage leveren aan de corporate reputatie van hun werkgever. Dus ligt het voor de hand dat de directeur Communicatie eens koffiedrinkt met zijn collega van HR. Om samen het enorme potentieel aan extra reputatiebouwers te mobiliseren.

Heb jij ook het idee dat je veel meer uit je key-medewerkers kunt halen? Kijk dan eens op onze website. Wij hebben voor veel aansprekende klanten key-medewerkers getraind om merkambassadeurs te worden. Mensen die de vaardigheid hebben om facts en figures, corporate waarden en standpunten op een pakkende, enthousiaste manier door te vertalen. En zo vol trots een extra boost geven aan hun organisatie, merk, product of dienst.

Hans Ekhart
Directeur van NewsLab en trainer bij www.messagelab.nl

 

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Dit is een bijdrage van

MessageLab

Partner

Meer van deze partner