Creatie & Campagnes

Ons commercieel erfgoed loopt gevaar

Richard Otto, blogger | 15 mei 2017, 15:12

Onvervangbaar reclamewerk valt vaak tussen wal en schip.

Terwijl er in Nederland duizenden instanties actief zijn om kunst als cultureel erfgoed te ondersteunen, is het met het behoud van commercieel cultureel erfgoed (zoals reclames, verpakkingen logo’s en bedrijfsarchieven) erbarmelijk gesteld.

Musea
Verantwoordelijken bij musea en culturele instellingen zijn meestal niet in staat om het commerciële erfgoed op waarde te schatten. Dit terwijl deze uitingen in mijn ogen net zo goed als kunst onder ons culturele erfgoed behoren te vallen. Kunst en reclame hebben dikwijls immers dezelfde doelstellingen: het prikkelen van de zintuigen.

Waarom zou het Droste-blikje (met het welbekende ) minder belangrijk voor het Nederlands cultureel erfgoed zijn als de Zonnebloemen van Vincent van Gogh? Helemaal als je in rekenschap neemt dat laatst genoemde kunstwerk niet eens in Nederland is gemaakt. Bekende kunstenaars zoals Andy Warhol, Jeff Koons en Paul Huf sprongen regelmatig over de hekken tussen kunst en advertising, waardoor ze de scheiding tussen deze beide creatieve ambachten flink vervaagden.   

Particulieren
Het thema ‘Art versus Advertising’ is een discussie, die al  tientallen jaren wordt gevoerd en een eenduidig antwoord is tot op heden niet gegeven. Dat commercieel erfgoed deel uitmaakt van ons culturele erfgoed, wordt weinig weersproken (ook al heeft dit geen invloed gehad op het bewustzijn om dit erfgoed dan ook voor de toekomst te behouden).

De verantwoordelijkheid voor het bewaren van ons commercieel erfgoed ligt momenteel vooral in de handen van particulieren. Hoe mooi ook dat zij dit op zich nemen, hierin schuilt wel een gevaar. Belangrijke archieven kunnen namelijk gemakkeiljk tussen wal en schip vallen, binjvoorbeeld doordat erfgenamen niet weten wat zij met de verzameling aan moeten. Het behoud van het commercieel erfgoed staat dus op de tocht. Het is daarom essentieel dat nationale èn regionale archieven de waarde van dit erfgoed gaan inzien en verantwoordelijkheid ervoor nemen.

Richard Otto is uitgever van oa ‘ en ‘Namespotting’.

 

Over de auteur

Reacties op dit artikel (6)

Comment author avatar
Avatar

Rik Riezebos

(17 mei 2017, 11:17)
Ik ben het helemaal eens met de strekking van het verhaal van Richard Otto. Misschien zal de periode 1945-2000 ooit bekend komen te staan als het 'reclametijdperk' waarin bijzondere vormen van toegepaste kunst werden gemaakt. Reclame, merken en logo's waren zo kenmerkend voor onze cultuur in deze periode, dat er meer gedaan moet worden om e.e.a. vast te leggen en te bewaren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Raad voor Cultuur zouden deze uitingsvormen naar mijn mening nadrukkelijk moeten erkennen als vorm van contemporaine kunst.
Avatar

Richard Otto

(17 mei 2017, 11:50)
http://www.tensmedia.nl
Dank voor je bijval Rik!
Het lastige is dat vooral beslissers van de Raad voor Cultuur oude Reclame-uitingen niet op waarde kunnen schatten. Volgens mij moeten we ook vermijden dat we in een discussie verzanden of dit onder contemporaine kunst moet vallen, maar vooral de focus moeten leggen op hoe dit kunnen behouden.
Avatar

Richard Otto

(17 mei 2017, 11:54)
http://www.tensmedia.nl
De Van Nelle-fabriek in Rotterdam is een goed voorbeeld hoe het mis kan gaan. Dit gebouw is gelukkig als industrieel erfgoed behouden. Bij de renovatie is echter wel een groot deel van de Van Nelle-collectie in afvalcontainers terecht gekomen. Slopers volgde enkel de opdracht van hun werkgever: 'Gebouw moet leeg'...
Avatar

G. Bulten

(20 mei 2017, 13:14)
Goed betoog. Het lijkt soms alsof alleen de creativiteit gelauwerd wordt als deze geen doel dient. Reclame, maar ook creatieve ontwerpen van gebruiksgoederen vereisen ook (soms extreem) veel creativiteit. Waarom wordt dat afgedaan als een product terwijl (makers van) de gekste kunstwerken de status van creatieveling krijgen? Heeft me altijd verbaasd...
Avatar

Richard Otto

(22 mei 2017, 11:33)
Exact G. Bulten,
Ik durf zelfs te beweren dat de beste creatieven juist in de reclamesector werkzaam zijn, aangezien zij hun werk richten op de doelgroep in plaats van enkel een persoonlijke creatieve uitspatting.
Avatar

Melanie

(31 mei 2017, 17:28)
Mooie discussie, maar kunst en commercie gaan niet samen. Een kunstenaar is (over het algemeen) iemand die zich afzet tegen zaken, en dan vooral tegen commercie. Is het niet juist die ‘eigenzinnigheid’ die hen tot kunstenaar maakt?