Gevoelige campagne vraagt aandacht voor kinderen in kwetsbare positie

Voor het zevende jaar op rij ontwikkelt The Gardeners een campagne voor Stichting Het Vergeten Kind.

Waar het accent vorig jaar lag op de problematiek rond uithuisplaatsingen, is de focus nu verschoven naar het beperken van het aantal wisselende hulpverleners per kind. Kinderen wisselen vaak tegen hun zin van hulpverlener, zo blijkt uit een onderzoek van Stichting Het Vergeten Kind onder meer dan honderd kinderen, jongvolwassenen en tientallen hulpverleners. 

Advertentie
advertisement

Niet wilden missen

Drie op de vijf kinderen zeggen dat het contact met een hulpverlener is gestopt terwijl ze die hulpverlener nog niet wilden missen. Bijna driekwart vindt dat ze te veel hulpverleners hebben gehad en van hen zegt een kwart dat het daardoor slechter met hen gaat. Door de vele wisselingen kunnen ze geen vertrouwensband opbouwen. Kinderen die in een groep wonen hebben het meest te maken met personele wisselingen. Volgens het onderzoek zien zij gedurende hun leven bijna 65 (!) hulpverleners aan zich voorbijtrekken.

Podcastserie

De campagne van The Gardeners verschilt op een aantal punten van die van vorig jaar, zegt Maira Evers van The Gardeners. Met name de inzet van een driedelige podcastserie springt in het oog. ‘‘Er is ruimte voor gedachtes, verbeelding en podcasts kunnen op verhalende wijze meer achtergrond over én diepgang geven aan een onderwerp. De persoonlijke verhalen van deze kinderen – en helaas ervaringsdeskundigen – geven een helder beeld van de problematiek en komen keihard binnen.’


Daphne Schreuders (hoofd Campagnes & Events Het Vergeten Kind): ‘Ook dit jaar heeft The Gardeners het door ons gekozen thema ‘Stop het wisselen van hulpverleners’ sterk doorvertaald in een campagne die je niet onberoerd kan laten en waarmee we hopen dat het Nederland activeert ons te helpen in de strijd om de zorg voor kwetsbare kinderen in ons land te verbeteren.’

Stop het wisselen van hulpverleners

Pop-up kinderboek

Onderdeel van de geïntegreerde campagne is een geanimeerde commercial opgezet als pop-up kinderboek waarin -op rijmvorm- het verhaal van Bas wordt verteld. Naast de podcast en tv-commercial bestaat de campagne uit een radiocommercial, outdoor-, print- en social media-uitingen. Ook wordt de Nederlandse bevolking opgeroepen om de petitie te ondertekenen. 

Het doel van de campagne is net als voorgaande jaren om niet alleen bewustwording maar ook beleidsverandering in gang te zetten.

Hartenhuisjes achter het raam

Naast de veranderingen blijven ook een aantal herkenbare onderdelen van de campagne behouden. Opnieuw is het Hartenhuisje het symbool van de campagne voor Het Vergeten Kind. De eerste uit post-its opgebouwde Hartenhuisjes zijn alweer achter de ramen gesignaleerd. Evers van The Gardeners: ‘Het Hartenhuisje staat symbool voor een veilig en liefdevol thuis voor ieder kind. Het Hartenhuisje is opgebouwd uit post-its, het papiertje dat je opplakt om iets niet te vergeten. Precies dat wat we niet met deze kinderen moeten doen.’

De landelijke campagne loopt van maandag 13 januari tot en met 13 februari. In deze periode is ook de Week van Het Vergeten Kind (29 januari t/m 4 februari). Tijdens de Week wordt extra aandacht worden door gegeven aan het doel middels verschillende evenementen, zoals de Hartenhuis Award uitreiking, Heppie Factory en HVK Talks.

Plaats als eerste een reactie

Advertentie