OCW overtrad bewust aanbestedingsregels bij opdracht van één miljoen voor BKB

Opdracht werd na onderhandse procedure toegekend, waar een Europese aanbesteding had gemoeten.

Jet Bussemakers
Remko de Waal

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2016 campagnebureau BKB een opdracht van één miljoen euro gegund en daarbij ‘een bewuste keuze voor een onrechtmatig aanbestedingstraject’ gemaakt. Dat meldt Vrij Nederland. 

Een woordvoerder van OCW verklaarde tegen VN dat voor de onrechtmatige aanbesteding gekozen vanwege ‘tijdsdruk’ door een belofte aan de Tweede Kamer.

Het ging om een aanbesteding voor Gelijke Kansen Alliantie van toenmalig PvdA-minister Jet Bussemaker. Dit had met het aanvankelijke begrote bedrag van 6,5 ton via een Europese aanbesteding moeten gebeuren. Later werd dat bedrag overigens met toestemming van het ministerie nog opgehoogd tot ruim boven een miljoen.

BKB werkt nog altijd voor De Gelijke Kansen Alliantie.

Advertentie
advertisement

Onderhands aanbesteed

De Europese grens voor verplichte openbare aanbesteding ligt op 139 duizend euro. Bij opdrachten vanaf dat bedrag moeten bedrijven uit Europa de kans krijgen mee te dingen. Het ministerie besloot dat drie tot vijf partijen onderhands een offerte mochten uitbrengen. BKB won deze ‘meervoudige onderhandse aanbesteding’.

BKB laat Vrij Nederland weten dat het niet op de hoogte was van de onrechtmatigheid van de aanbesteding. In de offerteaanvraag zou niet zijn gemeld dat het een speciale procedure betrof of dat er haast gemaakt moest worden vanwege beloftes aan de Kamer.

BKB tegen VN: ‘Dan kunnen wij als bureau er redelijkerwijs vanuit gaan dat een ministerie met eigen juridische staf haar werk heeft gedaan om te zorgen dat de procedure klopt’.

Geen dwingende spoed

Volgens het ministerie was het volgen van de aanbestedingsregels niet mogelijk doordat er tijdsdruk op het project stond door toegezeggingen van het kabinet.

Dat is echter onvoldoende reden om van de Europese aanbestedingsprocedures te mogen afwijken. Dit kan alleen bij absolute uitzonderingsgevallen en dan moet er ‘dwingende spoed’ zijn door gebeurtenissen die niet waren te voorzien.  Daarvan was hier geen sprake.

De handelswijze van OCW is saillant. Er was veel ophef toen bleek dat in 2007 toenmalig PvdA-minister Bert Koenders van Ontwikkelingssamenwerking BKB het eendaags evenement Het Akkoord van Schokland onderhands had gegund. Het ging om een bedrag van 750 duizend euro. 

De schijn van een vriendendienst was gewekt, omdat er van oudsher nauwe banden bestonden tussen BKB en de PvdA; de oprichters Erik van Bruggen, Lennart Booij en Alex Klusman waren afkonstig uit de sociaal-democratische partij en behoorden onder andere tot het campagneteam van Wim Kok in 1998.

 

Plaats als eerste een reactie

Advertentie