Christian Burgers wordt de nieuwe hoogleraar Communicatie en Organisatie aan UvA

Hij combineert dit met de bijzondere leerstoel Strategische Communicatie die hij aan dezelfde universiteit bekleedt.

Christian Burgers
Foto: Eran Oppenheimer

Christian Burgers wordt de nieuwe Hoogleraar Communicatie en Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij volgt Martine van Selm op, die naar de Erasmus Universiteit is gegaan. Zijn benoeming beslaat een periode van vijf jaar en gaat op 1 december in.

Zijn leerstoel richt zich op de communicatie van en over organisaties, zegt Burgers. 'Hierbij kun je denken aan publieke instanties zoals overheden, commerciële organisaties zoals bedrijven en non-profit organisaties zoals goede doelen.’

Voortrekkersrol

Organisaties spelen een belangrijke rol bij veel maatschappelijke ontwikkelingen, stelt de nieuwe hoogleraar. Ze kunnen aanjager zijn van innovatie en daarmee een voortrekkersrol hebben bij maatschappelijke verandering.

Burgers: 'Maar organisaties staan ook steeds vaker onder maatschappelijke druk, doordat het makkelijker is geworden kritiek op organisaties bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Het is een mooie uitdaging om de rol van communicatie in dit spanningsveld zichtbaar te maken.’ 

Advertentie
advertisement

Daarbij komen vraag aan bod als: Hoe dragen organisaties bij aan beeldvorming over onderwerpen als de energietransitie, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, diversiteit, en nieuwe technologie? Hoe zetten zij, en ook andere betrokkenen – bijvoorbeeld journalisten, politici, burgers, en actiegroepen – dit soort issues op de kaart?

Bijzondere leerstoel  

Christian Burgers bekleedt sinds maart 2019 ook de bijzondere Leerstoel Strategische Communicatie, de zogenaamde Logeion-leerstoel. Daar richt hij zich in zijn onderzoek op de rol van retorisch taalgebruik in strategische communicatie. Hierbij focust hij met name op figuratieve framing, via metaforen en ironie.

De UvA hanteert het beleid om de functie van bijzonder hoogleraar niet te combineren met de functie van hoogleraar aan dezelfde faculteit, maar zet de samenwerking met Logeion voort. Er wordt daarom een uitzondering gemaakt; Burgers zal het  bijzonder hoogleraarschap voortzetten in combinatie met een deeltijd-hoogleraarschap.

Over Christian Burgers

Christian Burgers is momenteel naast bijzonder hoogleraar ook universitair hoofddocent bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2010 verdedigde hij zijn proefschrift op het gebied van Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2016 was hij gastonderzoeker bij de afdeling Communicatiewetenschappen van Chapman University (Orange, CA, VS).

Plaats als eerste een reactie

Advertentie