Interesse tussenjaar onder studiekiezers neemt toe door herinvoering basisbeurs

In 2023 wordt het leenstelsel afgeschaft en komt de basisbeurs terug. Wat dit voor invloed heeft op studiekiezers lees je hier!

Het leenstelsel wordt in 2023 afgeschaft en de basisbeurs komt terug. Dit wordt als positief nieuws gezien door scholieren, blijkt uit recentelijk onderzoek. Maar voor de degenen die in schooljaar 2021/2022 hun vo-diploma (willen) halen, leidt het mogelijk tot uitstel van studeren omdat zij een periode te overbruggen hebben tot de basisbeurs zijn intrede doet. Een tussenjaar lijkt voor hen daarom een steeds interessantere optie te worden. 

Bekendheid en impact hervorming basisbeurs

Daarom heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect in samenwerking met studiekeuzeplatform Studiekeuzelab begin februari een onderzoek uitgevoerd onder studiekiezers naar de bekendheid en impact van de herinvoering van de basisbeurs en de afschaffing van het leenstelsel. Voor het onderzoek zijn ruim 1.600 studiekiezers bevraagd uit het laatste jaar van het voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek komt naar voren dat gemiddeld 65% van de studiekiezers bekend is met de plannen rond de basisbeurs.

Minder financiële zorgen?

Een groot deel van de studiekiezers (65%) is enthousiast over de herinvoering van de basisbeurs en de afschaffing van het leenstelsel. Zij geven aan blij te zijn met het feit dat ze minder financiële zorgen en schuld denken te hebben en dat het stimuleert om (door) te studeren.

Impact lastig te overzien

Toch geeft gemiddeld 56% aan niet (helemaal) op de hoogte te zijn wat de invloed gaat zijn van de herinvoering van de basisbeurs. Het blijkt voor hen moeilijk om te bepalen of en hoe deze verandering hun vervolgkeuze beïnvloed.

Toename interesse tussenjaar

Wat verder naar voren komt is dat meer eindexamenkandidaten voornemens zijn een tussenjaar te nemen na het behalen van hun diploma. In het algemeen lag dat percentage gemiddeld op 10%, terwijl dat nu op 12% van de havisten en 16% van de vwo’ers ligt. Van de studiekiezers die op dit moment voornemens zijn het komende studiejaar een tussenjaar te nemen, geeft 21% aan dat de herinvoering van de basisbeurs de doorslaggevende reden is om volgend jaar een tussenjaar te nemen.

De inzichten uit het onderzoek illustreren de impact van de plannen van de regering, het kennisniveau en de huidige manier waarop studiekiezers kampen met uitdagingen op mentaal vlak om een goede studiekeuze te maken.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd onder de databases van Studiekeuzelab en het jongerenpanel van Markteffect. In totaal hebben er 1.654 respondenten deelgenomen aan het onderzoek waarvan 386 vmbo leerjaar 4 scholieren, 608 havisten leerjaar 5 en 660 vwo’ers leerjaar 6. De respondenten hebben na het invullen van enkele screeningsvragen elf enquêtevragen voorgelegd gekregen. Het veldwerk is uitgevoerd tussen 3 en 10 februari 2021. Hier vind je een uitgebreide versie van het artikel.

Over Markteffect

Markteffect is een full-service marktonderzoeksbureau met een specialisatie in onderwijs gerelateerd marktonderzoek. Markteffect is sinds haar oprichting in 2007 nauw verbonden met de onderwijssector en voert onderzoek uit naar het studiekeuzegedrag van scholieren, studenten en professionals. Met behulp van sector brede rapportages aangaande de studiekeuze en maatwerkprojecten voor mbo’s, hogescholen en universiteiten adviseert Markteffect het onderwijs. Het onderzoeksteam bestaat uit 70 onderzoeksspecialisten. Markteffect is samen met DirectResearch onderdeel van de ME Research Group.