Woordvoerder van Mark Rutte stapt op bij RVD

Gaat naar Brainport in Eindhoven

  • Carriere
  • 6 February 2018
  • Jasper Mulder

Paul van Nunen vertrekt als directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), waar hij verantwoordelijk was voor de woordvoering en advisering van minister-president Mark Rutte en de ministerraad. Ook richtte hij zich bij de RVD op de ‘brede’ overheidscommunicatie.

Van Nunen stapt over naar Brainport, een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Eindhoven. Hij wordt daar directeur.

Van Nunen, die zo’n acht jaar geleden al terugkeerde vanuit de Randstad naar Eindhoven, zegt dat zijn functie een ‘al langer gekoesterde wens’ is.

Lange loopbaan communicatie

Paul van Nunen heeft een lange communicatieloopbaan bij de overheid. Hij werkte hij onder meer als hoofd communicatie bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en was hij betrokken bij het Grotestedenbeleid van de gemeente Leiden.

Sinds 2006 werkte Van Nunen bij de RVD als hoofd van de afdeling Communicatie Algemeen Regeringsbeleid (CAR).  

In mei 2015 werd hij directeur van de RVD en volgde Herman Quarles van Ufford op, die plaatsvervangend directeur-generaal van de RVD werd.

Paul van Nunen studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Leiden.

Foto: ANP BART MAAT

Advertentie