Technologie verandert het beslissingsproces van consumenten. Speel jij hier al voldoende op in?

Het is duidelijk dat we technologie al eeuwenlang gebruiken om ons leven vorm te geven. Maar om een merk te laten slagen is het minstens zo belangrijk te begrijpen dat dat andersom net zo goed gebeurt. Zoals filosoof Alva Noe stelt: "Technologieën organiseren ons leven op een manier die het onmogelijk maakt om dit leven in hun afwezigheid voor te stellen; ze maken ons tot wie we zijn."

De drukpers bijvoorbeeld, verplaatste ons van een mondelinge traditie naar één waarin verhalen worden gedeeld en kennis individueel wordt opgeslagen. Dit luidde een tijdperk van individualisering in. De telescoop verving het idee van de mens als het centrum van een door God gedicteerd universum door de gedachte dat onze levens bepaald worden door wiskundige natuurwetten. En klokken standaardiseerden de manier waarop we ons leven organiseren en introduceerden de behoefte aan persoonlijk succes en productiviteit.

Om de hedendaagse besluitvorming van consumenten te begrijpen is inzicht in hoe moderne technologieën ons vormen van groot belang. Tijdens zijn lezing op het Marketing & Insights event (MIE) 'Technology comes to shape us. Let’s act on it!' bespreekt consumentenonderzoeker en gedragswetenschapper Colin Strong diverse voorbeelden van moderne technologieën die onze verwachtingen subtiel vormgeven en hoe we hier als marketeers en marktonderzoekers op in moeten spelen.

Wil je hier meer over weten? Lees dan Colin Strongs paper 'Reshaping Decision Architecture' of bezoek deze lezing op het MIE.

Advertentie