Quick respons door planmatige inzet van QR codes

Quick responscodes of AR kunnen veel waarde toevoegen aan reclame- of promotiecampagnes mits ze doordacht en planmatig worden ingezet.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

De mogelijkheden en toepassingen van QR codes zijn eindeloos. Bovendien volgen technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel op, waardoor de mogelijkheden van de code nog zullen toenemen. Een goede voorbereiding bij het ontwikkelen van een campagne met een QR code is daarom een absolute noodzaak. Kennis van de doelgroep is een eerste vereiste, evenals het formuleren van duidelijke doelstellingen. Bovendien moet de doelgroep nuttige en waardevolle stimuli aangereikt krijgen. Beslist een positieve gebruikers ervaring en niet in de laatste plaats een mogelijkheid om direct te reageren.

Hieronder een aantal ideeën en overwegingen om de slag te maken naar een werkende campagne met QR codes.

1-Begrijp de doelgroep

•             heeft de doelgroep nog instructies nodig over het gebruik van QR codes?

•             moet de gebruiker een specifiek type codelezer gebruiken?

•             zal de code binnen of buiten worden gescand?

•             Wordt met een smartphone of met een tablet gescand?

“Stel vragen!”

De antwoorden op uw vragen zitten bij de klant, de doelgroep. Het zijn uiteindelijk de klanten die bepalen of de website, app, aanbieding of informatie beantwoordt aan dat wat zij ervan verwachten”.

“De meeste scans worden gedaan tussen 13:00 en 19:00 uur. 48 procent, iets meer in het weekend dan op andere dagen. Van de gebruikers is tussen de 18-44 jaar en 65 procent van de mobiele scanners is man”.

“Afhankelijk van sociale of culturele omstandigheden kunnen consumenten in meer of mindere mate schoorvoetend zijn. Schroom doet mensen aarzelen een handeling uit te voeren (zoals het publiekelijk scannen van een QR code). Deze drempel is te verlagen door de omgeving van de code meer betrouwbaarheid mee te geven.”

Meer betrouwbaarheid meegeven door:

•             een (campagne) logo te gebruiken in de code zelf;

•             de QR code in te passen binnen herkenbare huisstijlelementen;

•             via ondersteunende media het publiek aanmoedigen de code te scannen;

•             een tipje van de sluier op te lichten (wat kan ik verwachten als ik scan?);

•             iets leuks in het vooruitzicht te stellen;

•             te (laten) demonstreren hoe het werkt.

Tip:

Zorg ervoor dat QR codes leesbaar zijn. Net als bij gewone tekst worden QR codes minder leesbaar en effectief als ze te klein zijn. Maak de QR Code ten minste 1,5 cm x 1,5 cm groot.

2-Formuleer duidelijke doelstellingen

Zoals:

•             direct verkopen;

•             meer downloads van een App;

•             de e-mailadressenlijst uitbreiden;

•             traffic en conversie van de website bevorderen;

•             het aantal  ‘likes’ voor de Facebook-pagina verhogen;

•             de dialoog aangaan via Twitter;

•             (meer) publiek trekken naar uw fysieke locatie;

•             het aantal blogabonnees verhogen;

•             klanttevredenheid onderzoeken;

•             loyalty vergroten;

•             servicebereidheid manifesteren.

 

3-Zorg voor nuttige en waardevolle extra’s en verras

•             laat bezoekers aan een wedstrijd deelnemen waarmee ze iets kunnen winnen.

•             geef een korting bon weg.

•             laat een gratis boek downloaden.

•             geef consumenten de mogelijkheid om direct in contact te komen met de klantenservice.

•             laat een virtuele tour maken.

•             demonstreer een product of dienst met een video.

•             laat een gratis mp3 downloaden.

•             laat met een video zien hoe een product werkt.

•             geef scanners speciale privileges of een Vipbehandeling.

 

N.b. “De waarde van een QR code is ten minste gelijk aan de waarde die de doelgroep ervaart na het scannen van de code.”

Tip:

Een QR code op een medium zonder herkenbare omgeving (merk/huisstijl) wordt minder aantrekkelijk gevonden en/of straalt onvoldoende vertrouwen uit. Laat de QR Code integraal deel uitmaken van de advertentie, billboard, commercial, verpakking, sticker, website, merk, enz. Gebruik eventueel een logo in de code zelf (designercode).

Als de doelstelling is een e-mailadressenlijst uit te breiden of meer ‘likes’ voor een Facebook-pagina te genereren? Dan is het raadzaam – zeker als een QR codes wordt gebruikt – ALTIJD iets extra’s doen, iets weggeven of gebruikers op een andere manier plezierig verrassen. Steeds meer bedrijven gebruiken QR codes en consumenten worden daardoor kieskeuriger in hun scangedrag. Het is een absolute must om meerwaarde te bieden, door gebruikers bijvoorbeeld effectieve prikkels te geven die ook daadwerkelijk iets opleveren. Alleen zo op een positieve manier onderscheidt gemaakt van andere aanbieders en heeft de campagne meer kans van slagen.

Maak een lijst met wat uw klant of prospect niet verwacht, maar zeker zal appreciëren.

Iets gratis weggeven is altijd welkom, zolang het geen prullaria betreft en relevantie heeft bij de activiteit. Een korting, speciaal aanbod, bonus op een aankoop of toegift doen het ook goed. Digitale coupons zijn daar een goed voorbeeld van.

Moeilijker, maar zeker zo effectief, is waardevolle exclusieve content beschikbaar stellen. Dat kan extra productinformatie zijn, een handleiding, videopresentatie of een uitnodiging voor een special event. Als de doelgroep bekend is weet je wat hij of zij leuk vindt.

4-Match media

QR codes zijn niets waard als de drager/het medium waarop het wordt gebruikt geen relatie heeft met de content achter de code. In het plaatje (KFC coupons met QR code behorend bij dit artikel, verwacht je een store locator, een nuttige toepassing van de QR code. Het resultaat van een scan levert echter alleen een sorry op via een niet voor smartphones geoptimaliseerde website. Een gemiste kans voor KFC.) 

5-Vergeet het einde niet

Elke campagne heeft een bepaalde levensduur. Zorg er voor dat als een campagne afgelopen is ook de informatie achter de QR code bijvoorbeeld verwijst naar een landingpage waarop de scanner kan lezen dat de actie afgelopen is. Niet correct beeindigen leidt tot irritatie en imagoverlies.

6-Kwalitatief goede codes en testen

Hoewel er talloze typen zogenaamde 2D-codeformaten bestaan, is de meest bekende en gebruikte de QR code. De technologie is vrij toe te passen, alleen de merknaam &;QR code&; is een wettelijk beschermde en wereldwijd geregistreerde handelsnaam van Denso Wave Industries.

Tip

Keep It (de QR Code) Simple. Beperk de informatie in de QR code voor betere scanbaarheid. Minimaliseer de grootte URL-koppeling met behulp van een URL-verkorter voordat u QR code wordt gemaakt.

Kies een betrouwbare partner

Mobile Marketing is booming en trekt veel nieuwkomers aan die graag een graantje van de markt willen meepikken. Het gevolg is dat er veel kaf tussen het koren is geraakt. Ter illustratie:

Van de huidige dienstaanbieders heeft 44% zelf nog geen voor mobiel geoptimaliseerde website!

Zo heeft ook het wijdverbreide gebruik van de QR code technologie veel ontwikkelaars aangetrokken die willen profiteren van de trend. Aan deze open sourcetechniek kleeft het bezwaar dat de standaard niet altijd wordt gevolgd, wat een risico inhoudt. QR codegeneratoren en -scanners zijn slechts zo goed als wat de ontwikkelaars er van maken. Het loont dus om een betrouwbare leverancier te vinden. De mix van techniek en marketinginzicht, de snelle technologische ontwikkelingen en de complexiteit van het geheel maakt het Mobile Marketinggebied vooralsnog het speelterrein van experts.

Wat gebeurt er als QR codes niet werken?

Een ding is zeker:  Er wordt reputatieschade geleden, zoals ook het geval is wanneer een bezoeker op een website niet werkende links tegenkomt.

“Onlangs publiceerde een klein bedrijf een prijzige advertentie in een publicatie die een jaar in gebruik blijft. De hierin gebruikte QR codes bleken met verschillende veel gebruikte scanners niet te openen. Behalve de investering van duizenden euro’s aan ontwikkelingskosten, drukwerkmateriaal en distributiekosten zal de niet werkende code een jaar lang voor teleurstelling, irritatie en imagoschade zorgen. Een kostbare vergissing voor het bedrijf.”

De les uit dit verhaal is duidelijk: Test de codes eerst! 

Dit artikel is onderdeel van een serie over het praktisch toepassen van scan-apps

Wordt vervolgd…

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie