Het wemelt op websites van de defecte links

Bijna de helft van alle websites kampt met gebroken interne links, maar ook de kwaliteit van externe links laat veel te wensen over.

123RF

Bij het klikken op interne links op een bezochte websites gebeurt er in liefst 42,5% van de gevallen helemaal niets. Deze links bevatten typefouten of verwijzen naar een pagina die niet meer bestaat. Dat blijkt uit onderzoek van online marketing platform SEMrush onder 150 duizend websites met 175 miljoen webpagina’s en 15 miljard unieke links.

Gebroken interne links zijn volgens SEMrush het grootste probleem waarmee websites te kampen hebben. Hierbij gaat het om links die verwijzen naar een site binnen hetzelfde domein. Voor het onderzoek werd ook gekeken naar externe links (links naar andere websites), het aantal onpage links (links op een pagina) en redirects (verwijzing naar andere pagina).

Vanwege de invloed die externe links hebben op de Google ranking, is er veel aandacht voor externe links. Interne links krijgen relatief veel minder aandacht, zegt Olga Andrienko, Head of Global Marketing van SEMrush. 'Dit terwijl ze in hoge mate bepalend zijn voor het soepel functioneren van een website; van doorzoekbaarheid door zoekmachinebots tot en met de verdeling van de ranking autoriteit onder de webpagina’s van een website.’ 

Advertentie
advertisement

Gebroken externe links

Hoewel SEMrush de gebroken interne links aanmerkt als het grootste probleem, laat ook de kwaliteit van externe links veel te wensen over. Volgens het onderzoek is op 40.5% van de websites één of meer gebroken externe links te vinden.  Per website is gemiddeld 1.37% van de externe links gebroken. Concreet houdt dit in dat gelinkte pagina’s van verschillende domeinen niet meer verbonden zijn. Dit is een signaal aan Google dat de pagina waarnaar de link verwijst, van lage kwaliteit is.

Foutieve verwijzingen

Ook foutieve verwijzingen (redirects) zorgen voor problemen. In 8.58% van de gevallen komt de bezoeker van een website in een oneindige loop doordat een redirect verwijst naar een andere redirect. Maar ook om andere redenen zijn redirects problematisch.Bij gebruik van een tijdelijke redirect indexeert Google zowel de originele pagina als de pagina waarnaar verwezen wordt. Dit is niet gunstig voor de ranking van een webpagina, waarschuwt SEMrush.

Permanente redirects sturen de Pagerank (Google) door naar een andere pagina en vragen Google om de originele uit de indexering te halen. Wordt er echter beperkt crawlbudget  ingezet, dan kan het zijn dat belangrijke pagina’s niet worden geïndexeerd.

Nofollow attributes

Als een pagina verwijst naar een intern of externe pagina die niet geïndexeerd dient te worden, bijvoorbeeld als die verwijzen naar invulformulieren, kan de nofollow attribute gebruikt worden. Dit is een signaal aan zoekrobots om de link niet te volgen bij het indexeren. Nofollow attributes op een webpagina zorgen ervoor dat er PageRank-punten worden afgetrokken, wat resulteert in een lagere ranking in de zoekresultaten. Bij 28.4% van de onderzochte interne links en 36.3% van de externe links was er sprake van nutteloze nofollow attributes.

Verweesde webpagina’s

Webpagina’s die wel bestaan maar waarnaar niet gelinkt wordt, hebben twee nadelen. Ten eerste zorgen die voor vreemde, alleenstaande pagina’s op de sitemap. Ten tweede dienen ze geen doel terwijl ze wel geïndexeerd worden. Bij 84,1% van de onderzochte websites was sprake van zogeheten verweesde webpagina’s.

Pagina te diep

Webpagina’s mogen in principe niet meer dan drie stappen van de homepage liggen. Zijn er meer stappen nodig, dan levert dit een slechte beoordeling op door Google. Bij 47,5% van de onderzochte websites lagen webpagina’s dieper dan drie kliks van de homepage.

Te weinig binnenkomende links

Hoe meer inkomende links, hoe beter de vindbaarheid en hoe hoger de autoriteit van een pagina. Toch zijn er nog volop pagina’s met hooguit één inkomende interne link. Bij 88.8% van de door SEMrush onderzochte websites is dit het geval. Als er al weinig gelinkt wordt, is het zaak om die te laten komen vanaf een webpagina met hoge autoriteit.

Reacties:

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie