Een nieuw verdienmodel voor Lely International

Hoe Lely International het dagelijkse leven van melkveehouders aangenamer maakt door slimme en innovatieve oplossingen.

Lely International maakt het dagelijkse leven van melkveehouders aangenamer door slimme en innovatieve oplossingen aan te bieden. Ze zijn groot geworden met melkrobots en machines voor onder andere het verdelen van voer en het reinigen van stallen.

De machines herkennen  op basis van bijvoorbeeld eet- en loopgedrag in een vroeg stadium of een koe ziek is of ‘tochtig’. De informatie is toegankelijk gemaakt via een managementsysteem. In de loop van de jaren is het belang van de data software toegenomen en om in de toekomst de dienstverlening verder uit te kunnen breiden is het nodig het verdienmodel hierop aan te passen. De overstap naar een subscription fee ligt dan voor de hand, dat wil zeggen: een prijs per koe per maand. Waarbij de veehouder kan kiezen tussen een good, een better en een best optie.

 

Maar hoe bepaal je wat in de basis moet (good) en welke functionaliteiten een meerprijs rechtvaardigen?

Blauw heeft hierbij goed kunnen helpen. Op basis van een internationaal conjunct meten onderzoek is in kaart gebracht welke functionaliteiten het meest waardevol zijn voor de veehouders. Met behulp van de marktsimulator zijn verschillende scenario’s doorgerekend en is er een gefundeerde keuze gemaakt voor de inrichting van het prijsmodel. Met het nieuwe model kan Lely weer vooruit en ook in de toekomst het leven van de melkveehouders veraangenamen.

Meer weten over onze conjunct meten aanpak?

Lees er hier meer over of vraag 't aan Binne Heida

Plaats als eerste een reactie