Issue Tracker: inzicht in de ontwikkelingen van issues

De Wepublic Issue Tracker geeft inzicht in issues. Onze slimme algoritmes en politiek experts maken verbanden en trends zichtbaar.

De Wepublic Issue Tracker geeft diepgravend inzicht in de ontwikkelingen rondom één specifiek issue. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid aandacht en het sentiment van de discussie. Maar ook aan relevante stakeholders, invloedrijke actoren en de argumenten die worden gebruikt. Met de Issue Tracker bent u beter in staat om issues in uw voordeel te beslechten.

Actiegerichte intelligence

Wij geloven in actiegerichte intelligence op het gebied van issuesmanagement. We geven daarom inzichten in issues die aansluiten bij uw organisatiedoelstellingen. Onze slimme algoritmes en politiek experts maken verbanden en trends zichtbaar. We kijken naar de ontwikkeling van het issue en brengen het complete krachtenveldveld voor u in kaart. Dit doen we aan de hand van big data waarbij ontwikkelingen in overheid, politiek, maatschappij, (sociale) media en publiek in kaart worden gebracht. De Issue Tracker biedt extra inzicht in het maatschappelijk debat rondom het issue en ‘actionable insights’ om op voort te kunnen bouwen. Het resultaat: een overzichtelijke managementrapportage voor beslissers en strategen.

Hoe werkt het?

Samen met de klant bepalen we wat voor soort issue we gaan volgen. Dat doen we tijdens een werksessie, waarbij we ook de focuspunten bepalen. We kunnen bijvoorbeeld de nadruk leggen op het monitoren van een issue, maar ook het monitoren van de stakeholders van uw organisatie.

Over een periode van bijvoorbeeld drie maanden volgen we aan de hand van big data de ontwikkeling van een issue in vijf arena’s: de media, bij de mensen thuis, belangrijke stakeholders, de politiek en de overheid. We geven opvallende trends aan en zoomen in op relevante ontwikkelingen van een individueel issue en aanverwante onderwerpen.

Op basis van de grote hoeveelheid data die we dagelijks verzamelen voeren we een uitgebreide sentimentanalyse uit, waardoor duidelijk is hoe men ten opzichte van uw organisatie en het issue staat. Dit zijn belangrijke inzichten voor verdere acties op het issue en de reputatie van uw organisatie.

Onze strategisch adviseurs plotten op basis van deskresearch de belangrijkste stakeholders op invloed en hun standpunt en linken daar de informatie aan die we tegenkomen in de bigdata-analyse. We identificeren belangrijke influencers en brengen het netwerk tussen stakeholders en influencers overzichtelijk in kaart. Uiteindelijk leveren we een overzichtelijke rapportage op. Deze rapportage kunt u vervolgens intern gebruiken, om te reflecteren binnen de organisatie.

Eindresultaat: een overzichtelijke rapportage

We leveren een overzichtelijke rapportage dat inzicht biedt in het issue. Zo beschrijven we de aandacht voor en het sentiment over het issue in de verschillende arena’s. Daarnaast biedt de rapportage inzicht in de stakeholders: wat is hun invloed en wat is hun positie?

Digitale oplossingen

Wepublic biedt digitale oplossingen die organisaties helpen slimmer te werken en beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Oplossingen die ontzorgen, en altijd voldoen aan de hoogste eisen: snel, relevant en overzichtelijk. Producten zoals we het zelf zouden willen hebben, en die werk uit handen nemen. Onmisbaar voor management, communicatie- en public affairs professionals.

Plaats als eerste een reactie