Advertentie-inkomsten TMG daalden 17 procent in 2015

De opbrengsten kwamen uit op 482,3 miljoen (-6,8 procent).

Dat blijkt uit de jaarcijfers 2015 die Telegraaf Media Groep (TMG) zojuist bekendmaakte.

Het EBITDA-resultaat was 41,6 miljoen exclusief reorganisatiekosten (ten opzichte van 46,3 miljoen in 2014). Inclusief kwam de EBITDA uit op 14,4 miljoen, tegenover 46,1 miljoen in 2014 (-68,8 procent).

Advertentie-inkomsten
De inkomsten uit abonnementen en losse verkopen daalden met € 4,4 miljoen (-1,6%) naar € 269,3 miljoen. Vorig jaar was nog sprake van een daling met 2,3 procent.

De advertentie-inkomsten uit print- en radioactiviteiten zijn uitgekomen op 116,3 miljoen, een daling met 17,0 procent. Dat is een grotere daling dan in 2014. Toen was het - 14,7 procent. Hierbij is de verschuiving van mediabestedingen van print naar digitaal duidelijk zichtbaar. Als onderdeel van het rationalisatieproces is van de 17,0 procent daling meer dan een derde toe te rekenen aan het stopzetten van Sp!ts en de zondagbladen van Holland Media Combinatie.

De inkomsten uit radio-advertenties daalden met 17,1 procent, met name als gevolg van een daling van het luistermarktaandeel van Radio Veronica in 2014. In 2015 is deze daling gestabiliseerd en het luistermarktaandeel laat in de laatste maanden van 2015 een stijgende lijn zien.

De digitale BtB inkomsten, vooral online advertentie-inkomsten, namen het afgelopen jaar af met 5,2 procent af naar 33,0 miljoen. Deze daling is volledig toe te schrijven aan een daling van de opbrengsten bij Dichtbij.nl met 4,1 miljoen. Exclusief Dichtbij.nl zou de digitale BtB omzet met 2,3 miljoen (8,9%) zijn gestegen. Deze stijging is voornamelijk te danken aan gestegen video-omzet bij Dumpert en hogere advertentieomzet bij Telegraaf.nl.

De digitale consumentenomzet, hoofdzakelijk bestaande uit online abonnementeninkomsten, steeg met 18,5 procent dankzij een toename van het aantal digitale en combi-abonnees.

Kostendaling
De kosten, exclusief reorganisatielasten, zijn in 2015 gedaald met 30,8 miljoen. Hiermee wordt een groot deel van de daling in opbrengsten gecompenseerd. De kosten van grond- en hulpstoffen en van transport- en distributie daalden met 16,1 miljoen als gevolg van de gedaalde oplage bij de kranten, gedaalde grondstofprijzen en doorgevoerde procesoptimalisaties. De personeelskosten exclusief reorganisatielasten daalden met 7,5 miljoen, gedreven door een daling van het gemiddeld aantal fte als gevolg van de in afgelopen jaren ingezette, gefaseerde strategische herinrichting en de daaraan gekoppelde personeelsreductie.

Hoog tempo aanpassingen
TMG spreekt van een &;hoog tempo in 2015 van de aanpassing van het merkenportfolio naar alle door de consument gevraagde distributiekanalen&;. Daarbij gaat het volgens TMG goed met De Telegraaf dat &;in nieuwsmedia aan kop sraat met 1 miljard pageviews per maand&;. Daarvan gaat 71 procent via mobiel.
Verder ligt de herstructurering van de printactiviteiten op schema. De liquiditeitspositie is licht verbeterd ondanks meer dan 20 miljoen euro aan uitgaven aan reorganisaties en meer dan 10 miljoen aan investeringen.
TMG doet een voorstel tot het uitkeren van dividend van 0,16 per aandeel. Dit voorstel wordt besproken tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Van der Snoek
Ceo Telegraaf Media Groep Geert-Jan van der Snoek: &;Terugblikken heeft voor een mediabedrijf als het onze altijd iets tegennatuurlijks. We zitten volop in 2016 en in die actualiteit kijken wij terug op 2015. Het was een jaar waarin wij, zoals aangekondigd, onze organisatie ingrijpend hebben aangepast. De resultaten die wij presenteren zijn daarvan een reflectie; deze liggen in lijn met onze verwachtingen. Wij hebben in 2015 een transitieproces uitgevoerd om nu en in de toekomst nog beter te doen waar wij goed in zijn: 24/7 relevante content maken en verspreiden via elk denkbaar distributiekanaal, met de snelheid, intensiteit, hoeveelheid en dynamiek die van TMG mag worden verwacht. Duurzaamheid zien wij als integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Als mediabedrijf kunnen en willen wij hierin een voortrekkersrol spelen. In 2015 hebben we de basis gelegd om dit vanaf 2016 verder vorm te geven.’

 

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie