Premium

'In 2020 is de consument echt onderdeel van de ervaring bij merken'

IAB-directeur Wendy Pouw en voorzitter Nathalie Peters blikken vooruit, op de dag dat de organisatie vijf nieuwe bestuursleden presenteert.

Wendy Pouw (l) en Nathalie Peters

Na een jaar waarin het marktaandeel van digital advertising nog meer is gestegen, de focus is verschoven van technologische verandering naar controle, inzicht en bedrijfsstructuren, en customer centricity en een crossmediale aanpak hoog op de (media-)agenda stonden, kijken Nathalie Peters (voorzitter) en Wendy Pouw (directeur) van IAB Nederland terug, maar nog liever vooruit.

Hoe zouden jullie het jaar 2019 omschrijven als je kijkt naar de branche?

Peters: ‘Het is op meerdere vlakken een goed jaar geweest. Er hebben op zoveel verschillende onderwerpen en dossiers een versnelling en professionaliseringsslag plaatsgevonden. Kijk alleen al op het gebied van privacy, waarbij de General Data Protection Regulation (GDPR), vergeleken met 2018, veel minder vraagtekens oproept. In plaats daarvan worden er nu gesprekken gevoerd over de vraag hoe we het best met data-ethiek en privacy kunnen omgaan. Daarnaast is er natuurlijk de trend van acquisities en fusies. De consolidatieslag die gaande is, zal ook de komende jaren verder doorzetten en dat zal een grote impact op de Nederlandse markt hebben.’

Pouw: ‘Deze verschuiving komt met name doordat de digitale kennis bij adverteerders steeds beter wordt geborgd. Iets wat ook duidelijk naar voren komt in het CMO-onderzoek dat we onlangs hebben gepubliceerd. Heel veel partijen zijn serieus bezig met het herzien van hun sourcing en organisatiestructuren. Daarnaast is 2019 ook een jaar waarin de digitalisering van kanalen nog verder is toegenomen, met Digital Out of Home (DOOH) als absolute koploper.’

Waar komt volgens jullie de focus op te liggen in al die gesprekken over data-ethiek en privacy?

Pouw: ‘Mede dankzij de GDPR is de markt in het afgelopen jaar gaan inzien hoe belangrijk klantdata zijn. Ook is het besef gegroeid dat met name adverteerders jarenlang (te) afhankelijk van derden zijn geweest om essentiële klantinformatie uit deze data te halen. Iedereen wil duidelijk meer controle en inzicht krijgen, om zo ook het risico om klantgegevens te verliezen te minimaliseren.’

Peters: ‘2020 wordt het jaar waarin we accepteren dat de consument een belangrijke stem heeft gekregen en kijken we niet meer alleen naar de wettelijke verplichtingen. Als IAB Nederland geloven we in een toekomst waar de consument (en zijn/haar data) onderdeel van de ervaring is bij zowel merken als mediabedrijven.

Vanuit het IAB willen we ook in 2020 de markt ondersteunen in dit proces door, onder andere met de Privacy Werkgroep die we samen met adverteerdersbond bvA hebben opgericht, alle ontwikkelingen, wetgeving en ethische kaders voor het gebruik van data te duiden en richtlijnen te geven die de markt concreet verder kunnen helpen. Een onderdeel daarvan is de aankomende update van het IAB Transparency & Consent Framework, dat inmiddels de standaard voor toestemmingsverwerking is geworden.’ 

First party data en de grote afhankelijkheid van derden blijft een terugkerend thema. De Nederlandse markt lijkt achter de feiten aan te lopen. Hoe zou dat volgens jullie beter kunnen?

Peters: ‘Nederland loopt níet achter de feiten aan, maar in de huidige, snel digitaliserende wereld zijn bedrijven qua wendbaarheid en snelheid op te delen in twee categorieën. Aan de ene kant heb je de traditionele bedrijven en grote multinationals, die als olietankers langzamer van koers kunnen veranderen. Aan de andere kant zijn er de zeer wendbare bedrijven, die als speedboten snel kunnen laveren en ook nog accelereren. Er zijn zeker nog (te) veel publishers en adverteerders op dit moment afhankelijk van externe leveranciers als het gaat om het beheer van hun data. Maar één ding weet ik wel: ze zijn allemaal druk bezig hun koers te wijzigen om zo hun eigen data op orde te krijgen.’ 

Jullie eigen koers is in het afgelopen jaar ook redelijk gewijzigd. Een nieuwe directeur, nieuwe bestuursleden. Hoe staat IAB Nederland er als organisatie voor?


Peters:We staan er heel goed voor. De laatste drie jaar stijgt het aantal leden, neemt de begroting toe en hebben we tien prachtige partners mogen verwelkomen. Yvonne de Jager heeft hier gedurende haar twee jaar directeurschap een heel belangrijke rol in gespeeld. Nu is het aan Wendy om ervoor te zorgen dat we als vereniging de markt blijven voorzien van voldoende kennis en kaders om zo de groei te continueren en vooral innovatief te kunnen opereren. Daar is Wendy met haar profiel heel bewust op geselecteerd en na wat we al van haar hebben mogen zien, heb ik er alle vertrouwen in dat zij onze hoge verwachtingen waarmaakt. Een vereniging met zulke powervrouwen aan het roer is er één waar de markt niet omheen kan.’ 

Pouw: ‘Bij mijn aantreden in mei van dit jaar ben ik door zowel onze partners, leden en taskforces als natuurlijk het bestuur zeer hartelijk ontvangen. De liefde voor het vak, het dynamische werkveld, een bijna ontembare drive voor innovatie, verbetering en nieuwsgierigheid naar wat er nog beter kan, is wat mensen aan IAB Nederland en aan elkaar bindt. Afgelopen jaar hebben we de lat voor onszelf hoog gelegd en nu gaan we doorpakken.’

Jullie werken inmiddels ruim een jaar met de bvA samen. Hoe bevalt de samenwerking en wat kunnen we daarvan verder verwachten?

Peters: ‘IAB Nederland pleit al heel lang voor ontzuiling en samenwerking in onze industrie. We zijn onze samenwerking met bvA gaan intensiveren. Samen hebben we grote inhoudelijke stappen gezet die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de slagkracht en kwaliteit richting onze leden. Niet alles is voor de markt direct zichtbaar, maar geloof mij: de coöperatieve open lijnen hebben, met name op het gebied van privacy, al veel in werking gezet.

Voor iedereen zijn natuurlijk wel onze gezamenlijke inspanningen op het gebied van Return On Advertising Spend zichtbaar, een onderwerp dat nog altijd erg leeft en dat ook in het komende jaar een belangrijke plek op onze gezamenlijke agenda heeft.’

Zijn er nog meer samenwerkingen waar IAB naar kijkt? 

Pouw: ‘Vanuit het IAB staan we voor een duurzame groei van het ecosysteem en dus staan we altijd open voor samenwerkingen. Belangrijk punt hierbij is dat we door samenwerking grote(re) stappen kunnen zetten op belangrijke onderwerpen als privacy, data-ethiek, accountability, consument, educatie en creatie, voor onze leden en de gehele markt. Die markt lijkt samenwerking steeds meer te omarmen, wat we vanuit IAB Nederland een heel goede ontwikkeling vinden. 2020 belooft op veel vlakken een mooi jaar te worden.’

Een nieuw jaar dat jullie beginnen met een relatief nieuw bestuur. Hebben de plannen van 2020 een belangrijke rol gespeeld bij het invullen van de nieuwe functies?

Pouw: ‘Uiteraard is het belangrijk dat onze bestuursleden beschikken over een sterke digitale kennis en ervaring, maar ook passie voor het vak hebben en de drive om gezamenlijk onze missie na te leven. En, niet onbelangrijk, we willen ook een goede afspiegeling zijn van het landschap, de spelers in het ecosysteem en ons ledenbestand. We zijn dan ook erg blij dat we vijf sterke en aansprekende professionals aan ons bestuur mogen toevoegen. Samen vormen zij het framework van de topvijfdomeinen waarop we de markt willen ondersteunen.’ 

Peters: ‘Een goed en gedreven bestuur samenstellen is absoluut een uitdaging. Het is een soort puzzel. De belangrijkste criteria waar we naar kijken is een goede vertegenwoordiging van de markt, passie voor het vak, IAB Nederland-fans, mensen die hun sporen hebben verdiend, maar ook diversiteit is uiteraard een belangrijke KPI. Voor de bereidwilligheid van deze toch heel drukbezette mensen om zich vrijwillig voor de markt in te zetten, ben ik heel dankbaar. Lid zijn van het IAB Nederland-bestuur is niet een erebaantje dat je er even bij doet. Er wordt veel van je verwacht.’

Vijf nieuwe bestuursleden IAB Nederland

IAB Nederland introduceert vandaag vijf nieuwe bestuursleden:  Joris Lak (Albert Heijn), Dominiek van Essen (MobPro), Sandrine Koopman (Microsoft), Stefan Havik (DPG Media) en Atva van Zanten (MindShare) treden toe tot het bestuur.

De verdeling van de portefeuilles binnen IAB Nederland is nu als volgt:

 Media & creatie: Dominiek van Essen (MobPro) en Sandrine Koopman (Microsoft)
 Accountability: Joris Lak (Albert Heijn) en Atva van Zanten (MindShare)
 Marketingtechnologie: Stefan Havik (DPG Media) en Rutger Tuit (Google)
 Privacy & data-ethiek: Tim Geenen & Stefan Havik (DPG Media)
 Consument: Sandrine Koopman (Microsoft) en Atva van Zanten (MindShare)
 IAB-brede-projecten, penningmeester en secretaris: Walter Kraus (Summit)

premium

Word lid van Adformatie

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Advertentie