E-learning en mobile learning voor marketeers

E-learning en mobile learning is hot. Ik leg uit wat e-learning is wat je er als mobile marketeer mee kunt

Helaas hebben we geen rechten meer op deze afbeelding
Adformatie

Introductie.

E-learning en mobile learning worden steeds populairder. In dit blog wordt uitgelegd wat e-learning is, welke soorten er zijn en hoe je e-learning en mobile learning als marketeer kunt gebruiken voor verschillende doelgroepen.

Wat is e-learning?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bestaat e-learning al sinds de jaren &;60 van de vorige eeuw. Het is niets anders dan allerlei soorten leeractiviteiten uit te voeren met behulp van een computer. In het Engels werd dat Computer Based Training (CBT) genoemd en in het Nederlands Computer Ondersteund Opleiden (COO). Een of meer leeractiviteiten uit een leertraject worden ondersteund door een computer bij je thuis of op afstand: leren op afstand (online distance learning).  Internet bestond natuurlijk nog niet dus mensen konden allerlei soorten dingen leren via stand-alone P.C.&;s met o.a. het beroemde PLATO-systeem of met lesssen die ze op hun eigen computer konden installeren. Vanuit de leertheorie en de cognitieve pyschologie werd een aantal verschillende vormen ontwikkeld, afhankelijk van het soort leerdoel dat je wilde bereiken. In de jaren &;80 werden PCs steeds krachtiger en kon er met dure software video en geluid worden toegevoegd om te leren met beeldplaten (de voorloper van de CD). Voorlopers in e-learning waren banken wereldwijd waaronder in Nederland AMRO die vanaf het begin van de jaren &;80 op grote schaal e-learning inzetten om bestaande opleidings- en trainingsprogramma&;s te individualiseren, om op grote schaal ICT-ers en andere medewerkers om en bij te scholen en zo tegen lagere kosten permanente educatie aan medewerkers en management konden aanbieden, waarbij klassikale trainingen gedeelelijk of geheel werden vervangen.

Door de opkomst van het Internet aan het eind van de jaren&;90 ontstonden de eerste online scholen voor grote bedrijven met veel verschillende soorten opleidingen en trainingen voor e-elearning. Door de mobiele revolutie en de opkomst van smart phones en mobiel internet is een nieuwe dimensie aan e-learning toegevoegd: je kunt nu overal leren EN je kunt het vanaf je mobiele device doen: mobile learning. 

5 verschilende typen e-learning.

Hoe je toegang krijgt tot e-learning zegt nog niets over hoe je leert. Op basis van onderzoek en leerdoelen worden vanaf het begin vijf verschillende typen e-learning onderscheiden. Hier volgen ze:

a) Tutorials.

Dit zijn lessen die de eerste fase van het leren ondersteunen: er wordt informatie gepresenteerd en je wordt begeleid in hoe je kunt leren. Een bekend en populair voorbeeld zijn de zogenaamde &;tuto&;s&;: mensen met een smartphone nemen zelf video&;s op om te laten zien hoe je iets doet (&;how to- video&;s&;). B.v. makeup opdoen of een taart bakken.  

b) Drills.

Drills zijn bedoeld om mensen de gelegenheid te geven het geleerde te oefenen. Deze vorm wordt gebruikt om te kijken of mensen het geleerde (de informatie) beheersen.

c) Simulaties.

In simulaties oefenen mensen om het geleerde in de praktijk toe te passen in een nagebootste omgeving. Er zijn veel verschillende vormen waarbij het bekende spel, de Flight Simulator, een directe afstammmeling is van de grondleggers van simulaties, namelijk de flightsimulators van Boeing en andere vliegtuigmaatschappijen. Vliegen is duur en bovendien wilde men liever piloten laten oefenen met een programma dan met echte vliegtuigen! Het leger en de defensieindustrie zijn traditioneel ook belangrijke gebruikers van simulaties in e-learning door b.v. tankcommandanten te laten oefenen in oorlogssituaties.

d) Instructional games.

Spelvormen spelen vanaf het ontstaan van e-learning een belangrijke rol. Er is een groot aantal verschilende spelvormen, maar vanaf het begin af aan zijn adventure games en gambling games populair bij een breed publiek. Avonturen en gokvormen worden gebruikt om bepaalde leerdoelen te bereiken en om jong en oud te stimuleren op een interactieve manier te leren. Veel van de theorie die wordt toegepast bij succesvolle games op het Net, bij gamification (tegenwoordig ook wel &;serious gaming&; genoemd) en game marketing zijn rechtstreeks van deze verschillende lesvormen afgeleid.

e) Tests en examens.

E-learning wordt vanaf het ontstaan succesvol gebruikt om via de computer tests of examens af te nemen. Een van de eerste toepassingen in Nederland was het gebruik van random tests bij de universiteit in Leiden om statistiektentamens af te nemen aan het eind van de jaren&;80. Het systeem genereerde een oneindig aantal opgaven zodat studenten niet konden afkijken. Tests kunnen ook gebruik worden om te kijken of je naar het volgende onderdeel van het programma kunt gaan. 

In de praktijk zie je nu natuurlijk vaak mengvormen, vooral in verschillende vormen van games en simulaties in game marketing.

E-learning trends in marketing. 

Op het Net is vooral education marketing (educatiemarketing) hot op dit moment. Hierbij worden verschillende vormen van e-learning ingezet bij verschillende marketingactiviteiten waaronder bij mobiele klantbeleving en de mobiele klantreis. Dit is zonder twijfel een van de beste manieren om e-learning toe te passen waarbij verschillende soorten games en online video&;s er het meest uitspringen om klantloyaliteit te bevorderen.

Conclusie.

In dit blog is in het kort weergegeven wat e-learning is, hoe het is ontstaan en welke vormen er zijn. &;een e-learning&; zegt dus helemaal niets zegt over hoe en op welke manier je een computer of een computernetwerk inschakelt om individueel of in een groep te leren. Dat kan op veel verschillende manieren. Slimme mobile marketeers richten zich op het gebruik van e-learning bij education marketing om prospects en klanten op te leiden en zo aan je te organisatie te binden. 

Advertentie