Peeter Verlegh: ‘Toekomst marketing is model waarbij marketeers samenwerken met consument’

Vak is gebaat bij een nieuwe relatie tussen marketeers en consumenten.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

En dat is een relatie waarbij consumenten kunnen delen in de opbrengsten van marketing. Aldus Peeter Verlegh in zijn inaugurele rede op vrijdag 18 september, in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Volgens de nieuwe hoogleraar Marketing aan de VU moeten marketeers zich niet bekwamen in marketing die de verdedigingsmechanismen van consumenten omzeilt, maar in marketing die beter aansluit bij de behoeften van de consument.

Volgens Verlegh zijn de nieuwe vormen van communicatie en beïnvloeding veel minder strak omlijnd dan de traditionele vormen van reclame. Steeds meer consumenten prikken echter door reclame heen en stemmen hun beslissing af op de mening van andere consumenten. En men weet elkaar ook makkelijker te vinden dankzij online en social media.

Verlegh pleit ervoor dat marketeers zich niet verliezen in een “wapenwedloop” met consumenten, maar dat ze kiezen voor een andere rolverdeling. &;Een rolverdeling waarin consumenten en marketeers op meer gelijke voet met elkaar staan, en waarbij marketeers de controle voor een deel in de handen van de consument leggen&;.

Verlegh verrichtte en begeleidde de afgelopen jaren veel onderzoek naar de invloed van word of mouth. Eerst aan de Erasmus Universiteit, de laatste jaren aan de UvA en als directeur van het SWOCC. Bij de VU zal hij zich richten op een breder scala van marketingactiviteiten waarbij marketeers en consumenten met elkaar samenwerken, en onderzoek doen naar de manieren waarop organisaties consumenten kunnen betrekken bij hun marketing. &;Denk bijvoorbeeld aan het ontwerp van nieuwe producten, de creatie van merkgerelateerde content en het ondersteunen van medeconsumenten&;.

Verlegh: ‘Het uiteindelijke doel van deze onderzoekslijn is om kennis te ontwikkelen die gebruikt kan worden om te komen tot marketing die beter aansluit bij de behoeften van de consument. Marketing die niet alleen waarde creëert voor marketeers, maar ook voor consumenten.’

.

Advertentie

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie