Reclame Code Commissie: 'Albert Heijn maakt misleidende reclame'

In de folder van Albert Heijn wordt gezegd dat de flessen van Ecover afwasmiddel zijn gemaakt van grachtenplastic. Dat is misleidend volgens de RCC.

In de Bonusfolder van Albert Heijn van week 46 2015, staat naast de afbeelding van een fles Ecover afwasmiddel:

“Ontdek! Ecover Afwasmiddel. Bij gebruik van Ecover afwasmiddel zorg je niet alleen voor een schone vaat, maar ook voor schone grachten. De flessen worden namelijk gemaakt van het plastic dat we samen met klanten van Albert Heijn uit het water hebben gevist.”

Over die claim werd bij de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht ingediend. De uiting suggereert dat de fles 100% van uit het water gevist plastic is gemaakt, maar in de winkel hangt aan de fles een labeltje waarop - bij een asterisk - staat dat maar 10% van de fles uit grachtenplastic bestaat en voor de rest uit gewone gerecyclede kunststof.

Suggestie
Het verweer van Albert Heijn is dat nergens wordt geclaimd dat de fles voor 100 procent uit plastic uit de Amsterdamse grachten bestaat. De supermarkt voert aan dat de Ecover fles een nekhanger heeft met een duidelijke verwijzing naar het percentage grachtenplastic waaruit de fles bestaat. Albert Heijn: &;Hierin wordt vermeld dat de Ecover fles voor 10% uit grachtenplastic en voor 90% uit gerecycled plastic bestaat.&;

Verder benadrukt Albert Heijn dat in de reclame-uiting alleen staat dat de fles is gemaakt van “plastic dat we samen met klanten van Albert Heijn uit het water hebben gevist”. Hierdoor zou niet de suggestie worden gewekt dat de fles volledig van grachtenplastic is gemaakt. De adverteerder wil zijn klanten wijzen op een unieke eigenschap van de Ecover fles. Verder zegt Albert Heijn dat in de Bonusfolder slechts een beperkte ruimte beschikbaar is voor advertenties van de verschillende Bonusartikelen. &;Het is niet onze bedoeling geweest om in de folder opzettelijk de specifieke informatie over percentages, die in alle andere communicatiemiddelen over Ecover afwasmiddel wel is opgenomen, achterwege te laten.&;

Misleid
Het oordeel van de Commissie luidt als volgt:

&;Met de mededeling “Bij gebruik van Ecover afwasmiddel zorg je niet alleen voor een schone vaat, maar ook voor schone grachten. De flessen worden namelijk gemaakt van het plastic dat we samen met klanten van Albert Heijn uit het water hebben gevist” wordt expliciet gerefereerd aan milieuaspecten verbonden aan het product. Hierdoor is sprake van een milieuclaim en is de Milieu Reclame Code (MRC) van toepassing. Op grond van artikel 2 MRC mogen milieuclaims geen mededelingen, afbeeldingen of suggesties bevatten waardoor de consument misleid kan worden over milieuaspecten van het aangeprezen product.

&;Naar het oordeel van de Commissie suggereert de mededeling “de flessen worden namelijk gemaakt van het plastic dat we (…) uit het water hebben gevist” - door het gebruik van het woordje van - dat de flessen helemaal van dit grachtenplastic zijn gemaakt. Als erkend is echter komen vast te staan dat de flessen slechts voor 10% uit grachtenplastic bestaan. Gelet hierop acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 2 MRC. Daarbij wordt opgemerkt dat de advertentie voldoende ruimte biedt om duidelijk te maken dat de Ecover fles gedeeltelijk is gemaakt van uit de grachten gehaald plastic. Dat dit in andere uitingen voor Ecover afwasmiddel wel wordt meegedeeld, zoals adverteerder stelt, neemt de misleiding in de bestreden uiting niet weg.&;

Niet meer doen
Op grond van het voorgaande acht de RCC de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 MRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Bron:

Advertentie

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie