1,6 Miljoen voor doorstart Communicatiewetenschap

Het College van bestuur van de Universiteit van Amsterdam stelt voor de opleiding Communicatiewetenschap op jaarbasis een overbruggingskrediet van 1,6 miljoen te verlenen. Dat staat te lezen in het rapport Een doorstart voor communicatiewetenschap dat afgelopen dinsdag aan minister Hermans werd gepresenteerd.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Het krediet is bedoeld voor de werving van nieuw personeel. Voor het resterende gedeelte van 2000 is 0,8 miljoen beschikbaar gesteld. Met dit plan van aanpak komt de UvA tegemoet aan de kritiek van de visitatiecommissie, die vorig jaar een vernietigend rapport over de kwaliteit van het communicatieonderwijs aan de UvA publiceerde.

In het rapport wordt voorgesteld de opleiding gefaseerd uit te breiden met 24,3 formatieplaatsen, waarvan 3,5 fte’s voor de post van hoogleraar, 11,7 voor de functie van universitair hoofddocent en 3,9 fte voor de functie van universitair docent. Het aantal juniordocenten zal worden uitgebreid met 5,2 fte. In het nieuwe onderwijsprogramma mag niet meer dan 20 procent van de onderwijstaken door deze juniordocenten (minder dan drie jaar afgestuurd, nog niet gepromoveerd) worden uitgevoerd. De uitbreiding brengt het totale aantal fte’s van de opleiding op 61,5 (is nu 37,2).

Om de verbeteringen zo snel mogelijk te kunnen doorvoeren zal het College van Bestuur voor het studiejaar 2000-2001 een numerus fixus aanvragen, vastgesteld op 300 studenten. De streefformatie van 61.5 fte is gebaseerd op de aanname dat dit verzoek gehonoreerd wordt. Najaar 2000 wordt bekeken of die numerus fixus gecontinueerd wordt.

Ook inhoudelijk zal de opleiding ingrijpend gewijzigd worden. Er zijn in de nieuwe opleiding vijf specialisaties, te weten: (1) Nieuws en Informatie, (2) Media Entertainment, (3) Commerciële Communicatie en Voorlichting, (4) Communicatie en Organisaties en (5) Mediamanagement en Communicatiebeleid.

Het volledige rapport is in te zien op: www.uva.nl/actueel/nieuws

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

Advertentie