Idee voor KPMG: doe als PWC

Zo´n 7 á 8 jaar geleden werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van PWC. Het ging over integriteit en dilemma´s. Het was een interne bijeenkomst, maar ik mocht erbij zijn. Er werd een film getoond. De film was in Nederland geproduceerd en opgenomen, maar met Engels sprekende acteurs en actrices. De film had een internationale uitstraling en allure en werd in alle PWC kantoren getoond.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

De kijker werd meegenomen in de dagelijkse praktijk van een accountant. Je ziet een onschuldig lijkende situatie. Niets aan de hand. Ook in de volgende scenes lijkt alles normaal, hoewel er zich wel enkele (onschuldige) omstandigheden voordeden. De film werd onderbroken en een hoogleraar vroeg de zaal wat ze gezien hadden. Wat was opgevallen, enz. En wat zou je doen. In de volgende scenes werd duidelijk, dat sommige situaties misschien iets minder onschuldig leken, of dat er misschien iets anders achter stak. Er werd weer gediscussieerd met de hoogleraar en onderling. Je werd als het ware in de film gezogen en voelde en dacht als de accountants die gevolgd werden.

De dilemma’s aan de klantenkant en aan de kant van de accountants stapelden zich op. Dingen bleken toch iets anders dan ze leken en hoe pakte je dat aan. Of wachtte je misschien beter even af … De case en de situaties hadden af en toe trekjes van bestaande cases. De discussies tijdens de pauzes werden steeds interessanter. Natuurlijk escaleerde de situatie en werd onmogelijk ingewikkeld. Scenario’s werden uiteengerafeld en consequenties op alle mogelijke manieren in kaart gebracht.

Onschuldig geachte gebeurtenissen bleken in volgende scenes enorme lijken in de inmiddels aardig drukke kast te zijn.
De conclusie achteraf was, dat je niet voorzichtig (en misschien wel argwanend) genoeg kunt zijn en dat je meteen in actie moet komen en (harde) duidelijke maatregelen moet nemen.

In de nazit bleken alle aanwezigen zonder uitzondering erg onder de indruk van deze film te zijn. Inhoudelijk, maar vooral ook, dat deze interne PWC film voor de gehele internationale PWC organisatie, compleet met academische uitleg en – commentaar überhaupt gemaakt was. Intern werd de film gebruikt, om bestaande situaties en practices te toetsen en bespreekbaar te maken en de alertheid te vergroten en de normen aan te scherpen. En dat werkte.

In alle artikelen van in opspraak geraakte accountantskantoren komt PWC opvallend weinig voor. Héél erg weinig … Een dergelijk intern communicatie initiatief, zo professioneel uitgevoerd, werkt. Communicatieprofessionals zijn niet verbaasd. Dus werk aan de winkel KPMG!

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie