Onderzoek: 'Kleine retailers weten niet wat Mobile Marketing is'

Ondanks het door mobile internet sterk veranderde consumentengedrag is Mobile Marketing voor het kleinbedrijf (95% van alle detailhandels in Nederland!) nog lang geen begrip.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

*Eigen onderzoek (n=100) wijst uit dat slechts 17% van de kleine retailers enige notie heeft waar Mobile Marketing voor staat. Wat overigens nog niet wil zeggen dat Mobile Marketing bij die kleine groep ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht.

In de wetenschap dat bijna 50% van de consumenten zich met een mobiel apparaat oriënteert op internet staan de 95.000 fysieke winkels dus voor de enorme taak om een inhaalslag te maken ten opzichte van het groot- en middelgroot detailhandelsbedrijf en de pure internet players, wil men de oplopende omzetachterstand door internetverkopen stabiliseren of zelfs inlopen.

Het groot- en middelgrote Retail bedrijf ondervindt ook last van de pure players, maar in veel mindere mate dan de kleintjes. Mobile Marketing is bij de grote bedrijven (ook al heeft het even geduurd) een vast  onderdeel van de marketingstrategie geworden. Bij deze ca. 5.000 grote-en middelgrote ondernemingen was de stap om zich op het Mobile Marketing pad te begeven een heel stuk minder ingrijpend.

Marketing wordt daar meestal centraal aangestuurd, waardoor kosten- en  synergie effecten ontstaan. Daar komt nog bij dat de grote- en middelgrote bedrijven gemakkelijker toegang hebben tot expertisebronnen binnen het Mobile Marketing communicatie vakgebied en daarvoor ook willen betalen.

Met de implementatie van Mobile Marketing binnen de marketing communicatiestrategie worden de effecten van het veranderde consumentengedrag voor het groot-en middel Retail bedrijf niet geheel, maar in ieder geval ten dele gecompenseerd. Ruim 64% van de aankopen wordt nog steeds in fysieke winkels gedaan, maar de directe verkoop via internet groeit nog steeds. Dit gaat nu voornamelijk ten koste van de kleine detailhandel. Grote-en middelgrote retailers met een degelijke webpresence en een gerichte Mobile Marketing strategie vergroten hierdoor de afstand tot de kleine retailers nog meer dan nu al het geval is. Met alle gevolgen van dien.

De visser moet jager worden.

Kleine retailers zitten nog te vaak op het niveau van de visser. Ze gooien een hengeltje uit in een grote vijver en wachten af in de hoop vis te vangen. Vroeger ging dat nog. Toen was er nog volop vis en waren er niet zoveel vissers. Vandaag de dag levert vissen niets meer op. De visser moet jager worden en zich aanpassen aan de veranderde omstandigheden, de veranderde consument. Hij zal met alle beschikbare middelen, dus ook met Mobile Marketing, actief op jacht moeten gaan naar zijn prooi.

Heel ingewikkeld hoeft dat niet te zijn en kostbaar evenmin. Een aantrekkelijke, representatieve en responsive website, die ook geschikt is voor mobiele internetgebruikers, kan al volstaan om de stap naar Mobile Marketing te maken.

De opgelopen achterstand van de kleine retailer ten opzichte van de grote broers en andere productaanbieders op internet zal echter niet eenvoudig goed gemaakt kunnen worden. Vooral  kennisachterstand over de mogelijkheden van Mobile Marketing vormt een forse drempel om de stap voorwaarts te zetten en het tij ten gunste te keren.

Hand in eigen boezem

Internet wordt door de meeste kleine winkeliers nog vooral gezien als bedreigend voor hun reguliere business. Een noodzakelijk kwaad waaraan men min of meer gedwongen deelneemt. (De doorgaans povere presentaties op internet zijn daar de ‘stille’ getuigen van). De focus van die ondernemingen ligt meestal nog op vissen. Een concept dat bewijsbaar nog nauwelijks werkt. De kansen die internet ook de kleine retailer biedt worden nog massaal onderschat en daardoor onvoldoende benut. Dat wordt nog onderstreept door de vele slechte webpresentaties.

“Ruim de helft van de websites in het MKB is verouderd en slecht vindbaar voor zoekmachines. Dit blijkt uit de MKB Online Monitor, een tweejaarlijks onderzoek door TNS Nipo in opdracht van DTG”.
http://www.dezaak.nl/-helft-websites-mkb-verouderd--6310694.html
Hoewel dit een verouderd artikel is, het onderwerp is nog steeds actueel, want  je komt nog volop websites tegen die totaal ongeschikt zijn voor mobiele weergave op een tablet of smartphone. De techniek om responsive websites te bouwen is al jaren voorhanden en kan dus niet als excuus worden aangewend om er geen verbetering in aan te brengen.  

Is het onwil, onkunde, weerstand tegen verandering of liggen er andere redenen ten grondslag aan het feit dat er door kleine retailers zo weinig wordt geanticipeerd op de veranderingen in het consumentengedrag?
Het mag dan zo zijn dat 95% van de kleine retailers voor slechts 27% bijdraagt aan de totale Retail omzet  in Nederland en daarmee als economische factor veel minder van betekenis dan het 5% aandeel van het grootbedrijf dat ruim 73% van de Retail omzet realiseert.  

Als de kleine retailer niet snel hulp geboden wordt om van zijn kennisgebrek of weerstand af te komen, zullen ook andere partijen zoals gemeenten, vastgoedeigenaren en uiteindelijk ook de grootwinkelbedrijven en -ketens, direct of indirect de negatieve gevolgen voelen van een verder uitgedunde diversiteit aan retailers in de binnensteden met hun even zo gevarieerde aanbod en alternatieven voor de consument. Het gaat bij het in stand houden of stimuleren van kleine Retail dus niet alleen om economische factoren. Kleine Retail is ook om andere redenen van onschatbare waarde.  Zo is ze door de diversiteit van het winkel-, product- en/of dienstaanbod, samen met de horeca medebepalend voor de sfeer, de beleving en daardoor de aantrekkelijkheid van een hele stad.

Uiteindelijk is het de consument die de keuze maakt tussen het eenheidsworstaanbod van het groot-en middelgrote detailhandelsbedrijf of de personal touch van de kleine retailer. Die kleine winkelier moet dan wel investeren in vernieuwing als hij gevonden en bezocht wil worden door de ‘mobiele’ internetgebruiker.

Als die stap niet wordt gemaakt zal het binnen afzienbare tijd nog saaier en stiller worden in de winkelstraten.

Bronnen: BDH, TNS Nipo, *Omnisense

*De hierin genoemde steekproef is indicatief en uiteraard niet representatief voor de gehele populatie.

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

Advertentie