Sandd: een fysiek bezorgnetwerk omgevormd tot digitaal ecosysteem

De eerste echte disruptor van ons land, Sandd, blijft zich druk manifesteren. Dit werd de laatste maanden wederom duidelijk door de overname van 24-uurs branchegenoot Van Straaten Post en de introductie van verschillende Sandd zegels, waarmee het bedrijf nu voor het eerst de consumentenmarkt bedient. Ook op deze markt profileert Sandd zich als voordeliger alternatief.

Sandd beschikt over een Centrale Sorteerhal in Apeldoorn, 22 vestigingen - deels van franchisenemers, verschillende transportmiddelen en een netwerk van 20.000 bezorgers. Al die mensen vormen samen een fijnmazig netwerk dat Sandd wil inzetten voor meer dan alleen post- en pakketbezorging. 

Martin Smit houdt zich bezig met de strategische ontwikkeling van het fijnmazige netwerk, zodat ook andere organisaties hun vraagstukken bij Sandd kunnen neerleggen. Hij vertelt: ‘We richten ons naast de bezorging ook op de platform- en deeleconomie. Ons netwerk bestaat niet alleen uit vestigingen en voertuigen, maar ook uit medewerkers die meer dan honderd keer per jaar in elke wijk, bij elk adres komen. Tijdens de bezorgrondes gebruiken al onze bezorgers onze app. Hiermee halen we ontzettend veel interessante data op die we uitbreiden en koppelen met andere bronnen. Met behulp van technologie en digitale middelen genereren we mogelijkheden waarmee we inmiddels ook andere activiteiten kunnen aanbieden aan huidige en toekomstige partners. Samen met de Vrije Universiteit en ShareNL verkennen we hierin nieuwe mogelijkheden. Dat gebeurt binnen ons huidige dienstenportfolio, maar met name daarbuiten.’

Frans Feldberg is als professor data-driven business en innovatie verbonden aan de Vrije Universiteit (VU). Hij vertelt over de kracht van het netwerk van 20.000 medewerkers, die je eigenlijk geen bezorgers meer kunt noemen, maar bijvoorbeeld wijkkenners. ‘Kijk je naar alle technologische ontwikkelingen, dan biedt dit een schat aan mogelijkheden. Alleen al op het gebied van data. Je kunt er de groenstaat van Nederland mee meten: door foto’s van alle medewerkers met elkaar te verbinden en te interpreteren zie je bijvoorbeeld waar veel bomen staan met iepenziekte. Bij een vogeltelling kijken mensen één weekend per jaar wat er voorbij vliegt. Stel dat je medewerkers van Sandd dit laat doen: maak een foto en via kunstmatige intelligentie worden alle vogels geïnterpreteerd.’

Om te testen of medewerkers inderdaad bereid zijn om naast de bezorging andere activiteiten te ontplooien, ontwikkelde Sandd samen met de VU een onderzoek. ‘We vroegen ze of ze een foto wilden maken van een boom’, vertelt Smit. ‘Daar kwamen mooie en verrassende resultaten uit. De bereidheid van onze medewerkers tijdens dit onderzoek heeft ertoe geleid dat we ons echt zijn gaan focussen op het door ontwikkelen van onze app. Inmiddels loopt meer dan 98% van onze bezorgers hier structureel elke bezorgronde mee. Nu we dit pad hebben bewandeld, zijn we op zoek naar partijen waarmee we verschillende behoeften kunnen invullen.’ 

Een tweede samenwerking is die met ShareNL, dat met veel bedrijven samenwerkt op het gebied van de deel- en platformeconomie. ‘We lopen al een paar jaar op met Sandd’, zegt Harmen van Sprang, medeoprichter van ShareNL. ‘Je ziet dat er nu allerlei digitale ideeën ontstaan die prima door het platform van Sandd kunnen worden uitgevoerd. Kijk waar vraag naar is en kom bijvoorbeeld met de mogelijkheid dat je niet alleen pakketten bezorgt maar ook ophaalt. Of medicijnen bezorgt. Wat ik schets is een stip op de horizon, maar ontzettend interessant.’

Een van de nieuwe digitale producten komt voort uit een samenwerking met Locatus. Zij beheren een winkelkadaster dat ieder jaar controleert of en hoe het winkelaanbod in een bepaald gebied is veranderd. Directeur Peter Nieland legt uit: ‘Wij werken met twaalf man om alle adressen te inventariseren. Het kost ons nu een jaar om dat te doen, terwijl de medewerkers van Sandd er regelmatig post bezorgen. Zij zien als wijkkenner direct dat de naam op een brief niet meer correspondeert met de naam op een pand, dan kunnen ze zo’n mutatie heel eenvoudig met een foto aan ons doorgeven.’ Tijdens een pilot is in een gemeente in Nederland het winkelbestand in kaart gebracht aan de hand van de foto’s van Sandd-medewerkers. Deze worden ondergebracht in een digitaal ecosysteem, dat vervolgens alle veranderingen in retailland in kaart brengt. ‘Op deze manier gaat dat sneller, en is het veel actueler. Nu houden we het namelijk maar één keer per jaar bij’, ziet Nieland. En zo is een compleet nieuw product geboren, dat Locatus vanaf 1 januari verder wil uitrollen. ‘Wellicht kun je in de toekomst ook andere informatie ophalen, over de horeca bijvoorbeeld.’

Martin Smit vult aan: ‘Dit is het doel dat Sandd wil nastreven op het gebied van digitale innovatie. Wij willen ons bezorgnetwerk op een positieve manier inzetten, gebruikmakend van data en technologie, zodat een bijdrage geleverd kan worden aan de samenleving in de breedste zin van het woord. Het bezorgen van post is daar één van, maar er zijn nog duizenden mogelijkheden. We verkennen alle mogelijkheden en kijken wat er kan met 20.000 mensen die horen en zien wat er in een wijk gebeurt. Ideeën zijn welkom, of die nu van een gemeente afkomstig zijn, van organisaties of van onze medewerkers uit het land. Technologie is de basis voor Sandd om nieuwe producten te ontwikkelen waarmee we laten zien dat we veel meer zijn dan een postbedrijf alleen.’

Weten hoe je het efficiënte netwerk van Sandd voor jouw organisatie laat werken? Mail naar explore@sandd.nl en ontdek het samen met ons.

Reacties: 1

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Astrid van den Broek
Interessant wat voor mogelijkheden er nog meer zijn voor postbodes zoals ik. Maar vogels tellen? Ik heb helemaal geen verstand van vogels. Kan geen merel van een ekster onderscheiden. Maar ik sta open voor andere dingen die wij postbodes kunnen doen.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie