Hebben huis-aan-huisbladen straks een groter bereik dan dagbladen?

Bereikscijfers dagbladen: over dode bomen, oude vis en de kattenbak. Of toch niet?

 

Door Niels Bruinsma
 


De dagbladen lopen het snelst terug van alle hierboven weergegeven massamedia. Het totale dagbereik van de dagbladen komt tegenwoordig zeer dicht in de buurt van de hah-bladen, die overigens opvallend stabiel zijn gebleven (van 46% naar 45%).

We constateerden al eerder dat hah-bladen vooral een imagoprobleem hebben, mochten de cijfers deze zelfde trend blijven volgen, dan kunnen we binnenkort constateren dat de hah-bladen een groter bereik hebben dan de dagbladen. Vooral als we alleen de regionale dagbladen nemen, dat is immers de eerlijke concurrent van de hah-bladen, dan zien we dat de hah-bladen bijna het dubbele bereik genereren.

Afgezet tegenover dagbladen zijn ook tv en radio stabiel, hoewel ook deze mediumtypen nog steeds een dalend bereik laten zien.

Hogere bereikswaarde
Bij de dagbladen zien we dus een daling in zowel oplage als ook bereik bij landelijke en regionale dagbladen, maar het meest opvallend is dat landelijke dagbladen een veel hogere oplage nodig hebben per procent gegenereerd bereik. Bij landelijke dagbladen ligt dit over de afgelopen 3 jaar op gemiddeld 66.977 exemplaren, de regionale dagbladen hebben hier ‘slechts’ 42.428 exemplaren voor nodig.

Een verklaring hiervoor is dat regionale dagbladen meer worden doorgegeven, waardoor je minder exemplaren nodig hebt voor een hoger bereik. Een tweede verklaring ligt in het hogere aandeel abonnementen ten opzicht van losse verkoop bij regionale dagbladen. Er worden dus minder regionale dagbladen weggegooid en daardoor hebben de regionale dagbladen per stuk een hogere bereikswaarde.

Strategische keuze
Over waarde gesproken, verliest print nu zijn waarde in het medialandschap? Hebben we het echt over dode bomen, kan de vis er in of gebruiken we print alleen nog maar voor de kattenbak? Nee hoor, print is en blijft een fantastisch mediumtype, alleen verandert de strategische keuze voor print wel enigszins.

Print is bij uitstek geschikt in combinatie met nieuwswaarde (inhakers) en zeer goed in staat om een bepaalde (tegenwoordig vooral oudere) doelgroep te bereiken. Verder bieden landelijke dagbladen een zeer interessant linkse, dan wel rechtse doelgroep, unnen ze in bepaalde branches erg sterk zijn of een bepaalde geografische streek goed dekken, of bieden een perfect financieel, dan wel sport gerelateerd Umfeld…

Print is niet dood en zal nooit verdwijnen, het wordt alleen selectiever. Mensen kiezen bewuster voor een bepaalde krant of hah-blad en daardoor zou de commerciële waarde van het mediumtype nog wel eens kunnen stijgen, in tegenstelling tot de oplage en het bereik.

Niels Bruinsma is strategisch directeur bij Abovo Media

.
 

Advertentie
advertisement
Advertentie