Lezersomzet FD Mediagroep stijgt, advertentieomzet daalt in 2015

De netto omzet van FD Mediagroep steeg vorig jaar met 11,4 procent.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de uitgever dat vandaag is uitgekomen.

In 2015 steeg de netto omzet van de FD Mediagroep 11,4 procent naar 71,4 miljoen euro. De autonome omzetgroei bedroeg 2,9 miljoen (+4,5%). Deze groei was met name te danken aan de sterke ontwikkeling van (digitale) lezersomzet bij het FD, de voortzettende expansie van Company.info en groei binnen onze portefeuille van ‘Pro’-publicaties ((Pensioen Pro, Energeia, ESB).

De advertentieomzet daalde wel, naar 26,7 miljoen euro. In 2014 was er nog een plus in advertentieomzet naar 27,8 miljoen euro. De goede ontwikkeling van de online advertentieomzet was onvoldoende om de daling van omzet uit printadvertenties en radio spots op te vangen. De omzet uit content steeg wel: van 32,6 miljoen naar 40,5 miljoen.

Ontwikkeling abonnementen
Het aantal papieren abonnementen op Het Financieele Dagblad daalde in 2015 van 41.589 naar 40.598. FD Weekend daalde van 11.104 naar 8.144. FD Digitaal steeg in abonnementen van 15.814 naar 20.254. Het ging goed met de Pro-abonnementen: van 5.321 naar 8.203.
Onder de streep steeg het totaal aantal betaalde abonnementen van 73.828 naar 77.199.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële vaste activa en financieringslasten (EBITA) van FD Mediagroep is met EUR 7,8 miljoen gelijk gebleven aan vorig jaar. Als percentage van de omzet daalde de EBITA marge tot 11,0 procent (2014: 12,2%). Dat heeft te maken met het ‘sterk opvoeren van investeringen in de digitale transitie’.

Drie pijlers
FD Mediagroep volgt een strategie gebaseerd op drie pijlers: verdere versteviging van de bestaande mediabusiness, het uitbouwen van het datacluster en een toekomstbestendige organisatie.
‘De positieve resultaatsontwikkeling en cashflow, de toegenomen solvabiliteit en de support van onze kapitaalkrachtige aandeelhouder geven ruimte om de komende jaren te blijven investeren in de transitie van ons bedrijf, zowel door middel van (door)ontwikkeling van onze bestaande merken en producten als, indien de gelegenheid zich voordoet, door middel van gerichte strategische acquisitie’, meldt FD Mediagroep in het jaarverslag.

Advertentie
advertisement
Advertentie