Ster-reclames leveren OCW 187 miljoen op, 22 miljoen meer dan begroot

Deze stijging is vooral te danken aan reclames op televisie en een aantal grote evenementen in 2021

Ster heeft 200 miljoen omzet geboekt in 2021, waarvan 187 miljoen euro wordt afgedragen aan de mediabegroting van het ministerie van OCW. Dat is 34 miljoen euro meer dan over 2020, 22 miljoen meer dan begroot door het ministerie en 16 miljoen meer dan de Ster had ingecalculeerd. Dit blijkt uit de jaarcijfers over 2021 van Ster.  

Deze stijging is vooral te danken aan reclames op televisie en een aantal grote evenementen in 2021. Zo konden de door Covid19 verschoven evenementen, zoals het EK Voetbal en de Olympische Spelen, in 2021 wel plaatsvinden. 

De omzet lag in 2021 dan ook ruim 20 procent hoger dan in 2020. In 2019 boekte de Ster 187 miljoen omzet,

Ook dit jaar goede cijfers

Met sportevenementen als het EK voetbal voor vrouwen en programma’s als Boer Zoekt Vrouw en De Avondshow van Arjen Lubach blijft de vraag naar reclame rondom de NPO-programmering in 2022 groot. Iets dat ook terug te zien is in de omzetresultaten tot nu toe, die bijvoorbeeld voor televisie aanzienlijk hoger liggen dan in het eerste kwartaal van 2021. Op radio blijven vraag en omzet eveneens stijgen; de omzetresultaten liggen hier tot nu toe duidelijk boven die van het eerste kwartaal van 2021.

Advertentie
advertisement

Tegelijkertijd met deze groei in vraag wordt in 2022 gestart met de geleidelijke afbouw van de commerciële televisiereclamezendtijd op de publieke omroep, zoals is bepaald door het kabinet. Tot 2027 wordt stapsgewijs toegewerkt naar een halvering van het jaarlijks wettelijk toegestane maximum aantal televisiereclameminuten, van 10 procent naar 5 procent, op de lineaire tv-aanbodkanalen van de NPO.

Deze beperking geldt niet voor partijen van algemeen nut: zij mogen wel buiten dit maximum zichtbaar zijn en kunnen bovendien nog steeds online reclame inzetten bij Ster, hetgeen voor commerciële partijen met commerciële boodschappen niet meer mogelijk is.

Herstel 

TV-marketingorganisatie Screenforce becijferde eerder dit jaar al dat er nog niet eerder zoveel geld werd uitgegeven aan tv-reclames als in 2021. Vorig jaar werd er voor 903 miljoen euro aan reclames ingekocht op televisie. Dat is 20 procent meer dan het jaar ervoor, een percentage dat ongeveer gelijk is aan de groei van de Ster-inkomsten.

De groei van de tv-reclamemarkt kwam onder andere doordat de economie zich herstelde, meer winkels en e-commercebedrijven reclames kochten en er veel sportevenementen in dat jaar waren, waaromheen reclameboodschappen werden uitgezonden. Daarnaast waren winkels de grootste advertentie-inkopers en kwam het aantal adverteerders weer bijna uit op het niveau van 2019, het jaar voor de pandemie.

Advertentie