'Vakgenoten!' - De Troonrede van Ronald Pont

  • Media
  • 27 August 2013
  • Redactie Adfo Groep
Helaas hebben we geen rechten meer op deze afbeelding
Adformatie

‘Nederland staat voor een opgave die om grote veerkracht vraagt’, sprak prinses Beatrix in haar laatste Troonrede, vorig jaar. In de weken voor de eerste Troonrede van koning Willem Alexander, dringt de vraag zich op of de veerkracht deze keer van de marketing-, communicatie en mediabranche zal moeten komen. Want de huidige crisisaanpak blinkt niet echt uit in effectiviteit en creativiteit…
Dus vroegen Adformatie, Tijdschrift voor Marketing en Communicatie 24 experts naar hun mening over 2014. Bij welk beleid zijn onze vakgenoten -en alle andere Nederlanders- het meest gebaat?

Deze keer: Ronald Pont ( FRWD Forward Business) over de terugkeer van vertrouwen.

Landgenoten...

De Nederlandse economie blijft zorgwekkend achter binnen Europa. Onze internationale concurrentiepositie holt achteruit. Een reeks van - achteraf verkeerde - maatregelen heeft uw vertrouwen ondermijnd. Het definitieve failliet van onze financiële sector zet ons vast in een nieuwe versie van ‘Dutch Disease’.
Zo kan het niet doorgaan.

De regering is daarom voornemens om in de komende maanden veel terug te draaien omwille de terugkeer van uw vertrouwen. Vernieuwing en actieve marktbewerking zullen vervolgens groei en waardeontwikkeling stimuleren.

De woningmarkt als grootste pijnpunt wordt het eerst aangepakt. Door een ‘reset’ - waarmee alle fiscale- en kredietbeperkingen acuut komen te vervallen - verdwijnt de publieke onzekerheid over het overheidsbeleid ten aanzien van hypotheekrenteaftrek. Om de huizenmarkt in beweging te brengen zullen huizenkopers gaan profiteren van een forse verhuispremie, te ontvangen via een innovatieve laag-rente basishypotheek die door de Nederlandse Bank wordt aangeboden.

In 2014 worden alle huishoudingen verplicht een persoonlijk financieel plan te maken, waarin speciale aandacht voor pensioenopbouw en de kosten van ouder worden. Banken en verzekeraars hebben toegezegd hiervoor voldoende adviescapaciteit vrij te maken en verdere uitbreiding van toezicht wordt daarom voorlopig stopgezet. Voor wie verantwoorde ontsparingen mogelijk zijn, zal bij aankoop van duurzame consumptiegoederen in 2014 een gehalveerd BTW tarief gelden.

Nederland moet weer een land worden dat op eigen kracht waarde ontwikkelt vanuit duurzame kennis, hoogwaardige productie en innovatieve internationale dienstverlening. De regering gaat zich daarom inzetten voor technologische groei in de kerncompetenties van ons land. Sectoren zoals landbouw, voedingsmiddelen technologie, chemie, hoogwaardige textiel, logistiek en watermanagement zullen hiervan direct profiteren.

Experimentele vernieuwingen in onze Deltawerken en havengebieden zullen internationaal als showcase onder de aandacht gebracht worden. Vanuit extra aardgasbaten komt een fonds voor het terughalen van productie naar ons land en het terug in dienst nemen van (oudere) werklozen. Scholen en universiteiten worden voortaan voor de periode van 10 jaar verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van hun studenten op de arbeidsmarkt.

Speciale aandacht gaat uit naar het negatieve beeld van leegstaande winkels en verpauperde kantoren dat de samenleving dagelijks in haar vertrouwen raakt. Toekomstvaste locaties zullen nog in de loop van komend jaar worden gevuld door versnelde concentratie van kantoor- en winkelgebieden. Locaties met onvoldoende mogelijkheden zullen worden onteigend, gesloopt en teruggegeven aan de natuur.

De regering beseft zich met u te staan voor een transformatie die gaat over de economische toekomst van ons land. Alle maatregelen die nodig zijn om de betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en stabiliteit terug te brengen zullen snel en effectief worden genomen. Beleidsmakers, bestuurders, directieleden van grote ondernemingen, opinieleiders en bekende Nederlanders hebben zich inmiddels bereid verklaard om mee te doen aan een dialoog-marketing programma.

Daarmee zult u - en alle andere Nederlanders - in uw dagelijks leven en werken worden betrokken bij het creëren van een positieve mindset over kansen en mogelijkheden én worden gevraagd bij het ontsluiten van nieuwe initiatieven voor het ontwikkelen van duurzame groei.

Met vertrouwen kijk ik uit naar onze gezamenlijke toekomst van morgen.

Aan de slag!

Ronald Pont is opinieleider op het gebied van herstel vertrouwen banken en verzekeraars en managing director van FRWD Forward Business NL /UK.

De volgende vakgenoten leveren een bijdrage aan deze reeks columns: Ton Planken, Michiel Buitelaar, Rik Heijmen, Lot Keijzer, Juilan Stevense, Reyn Jongenelen, Steven van Belleghem, Pieter Meijer, Weskley Terhaar, Betteke van Ruler, Jaap van Ginneken en Ron van der Jagt.,

Alle troonredes leest u de komende weken terug in ons

Foto Roos van Leeuwen

Advertentie