Focus op merkvoorkeur helpt data-gedreven en klantgericht te groeien

Ontdek de drie stappen van meer merkvoorkeur naar meer marktaandeel

Uitgebreid onderzoek door het gerenommeerde Marketing Accountability Standard Board (MASB) in de VS heeft aangetoond dat merkvoorkeur de enige marketing KPI is die een bewezen causaal verband heeft met marktaandeel. Dus op het moment de pijlers onder merkvoorkeur bekend zijn kunnen wij een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. Dan kunnen wij, op basis van diepere inzichten in de consumenten voorkeuren, data-gedreven gaan sturen op het verhogen van de merkvoorkeur. Met een hoger marktaandeel als resultaat.

Figuur 1. Causale verband tussen merkvoorkeur en markaandeel (Research MASB).
Figuur 1. Causale verband tussen merkvoorkeur en markaandeel (Research MASB).

Juist om merkvoorkeur beter te leren begrijpen heeft het Brand Preference Center de afgelopen jaren, in nauwe samenwerking met Epiphany RBC, wereldwijd in verschillende categorieën (o.a. fast moving, financiële dienstverlening en retail) onderzoek gedaan naar de “drivers” achter merkvoorkeur. In onze eerste Whitepaper “Hogere merkvoorkeur, de motor achter groei”, hebben wij  uitgebreid aandacht besteed aan de vijf pijlers die gezamenlijk de merkvoorkeur bepalen.

In deze tweede Whitepaper van het Brand Preference Center, “de kracht van voorkeur”, laten wij je kennis maken hoe deze methodiek om tot een hogere merkvoorkeur te komen er in de praktijk uit ziet. In drie stappen “luisteren, leren en reageren” helpen wij het merk (weer) leidend maken bij de bepaling van de overkoepelende marketingstrategie. En laten wij zien hoe de direct bruikbare inzichten in de pijlers onder merkvoorkeur kunnen helpen bij het bij het stellen van nieuwe doelen, het maken van de plannen en het meten van de progressie. In fase één, luisteren, wordt het “Brand Preference” landschap in kaart gebracht. Eén van de eerste stappen om te komen tot een dieper inzicht in merkvoorkeur is de “Tree of Preference" (figuur 2). Hierin wordt de hele preferentie opbouw van een merk stap voor stap in beeld gebracht. We leren o.a. de voorkeuren onder klanten en niet-klanten te begrijpen en de belemmeringen die voorkeur in de weg staan. Plus de gedetailleerde profielen voor elk van deze verschillende groepen.

In de tweede fase, leren, wordt gezocht naar de meest effectieve weg om merkvoorkeur te verhogen onder zowel niet-klanten, als klanten Dat doen wij onder andere door de scores van de groep die het merk niet overweegt te vergelijken met de groep die het merk wel overweegt. Zo krijgen wij, per stap in de funnel, een dieper inzicht in de verschillen tussen de groepen en ontdekken wij aan welke “knoppen er gedraaid” moet worden om de merkvoorkeur te vergroten.

Figuur 2. De scores van niet-gebruikers die het merk overwegen vergelijken met de niet-gebruikers die het wel overwegen. Zo ontdekken wij de route die afgelegd moet worden om deze groep van niet-overwegen naar overwegen te krijgen.
Figuur 2. De scores van niet-gebruikers die het merk overwegen vergelijken met de niet-gebruikers die het wel overwegen. Zo ontdekken wij de route die afgelegd moet worden om deze groep van niet-overwegen naar overwegen te krijgen.

De uitkomsten worden in een overzichtelijke “Brand Preference Growth Matrix” gezet (figuur 3). Op de Y-as staat het relatieve belang van de pijler op de uiteindelijke merkvoorkeur, op de X-as de prestaties van het merk versus de concurrentie.

Figuur 3. The Brand Preference Growth Matrix geeft aan welke pijlers onder merkvoorkeur het hardst gewerkt moet worden
Figuur 3. The Brand Preference Growth Matrix geeft aan welke pijlers onder merkvoorkeur het hardst gewerkt moet worden

In fase drie, reageren, laten wij aan de hand van een drietal praktijkvoorbeelden zien, hoe wij op basis van de verworven inzichten samen zijn gaan zoeken naar proposities en ideeën die de verkregen  inzichten omzetten in concrete acties en resultaten.

Download hier deze White paper “de kracht van voorkeur” en ontdek:

  • De vijf verschillende pijlers onder merkvoorkeur
  • Hoe voorkeur opbouw zich ontwikkelt in de verschillende fases van de funnel
  • Hoe een wereldwijde retailer uit Scandinavië, een West-Europese bank en een Zuid-Europese verzekeraar middels sturing op merkvoorkeur de weg naar groei weer vonden.

https://www.brandpreference.center

Reacties:

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.