Overheid moet nog steeds opener worden

Het schiet nog niet erg op met de openheid van de overheid tegenover pers en publiek. Voorlichters houden nog te veel zaken uit de krant, op internet is nog te weinig informatie van de overheid terug te vinden en de inspanning om moeilijke doelgroepen te bereiken is nog te gering.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool van Utrecht dat straks wordt gepresenteerd. Lector overheidscommunicatie R. Middel vroeg aan 700 bestuurders en ambtenaren hoe het staat met het in de praktijk brengen van de aanbevelingen van een commissie onder voorzitterschap van de Groningse burgemeester Wallage. Deze bepleitte een
meer open communicatie door de overheid.

Conclusie van het onderzoek is dat Wallages aanbevelingen nog maar 'mondjesmaat' worden opgevolgd. De ondervraagde bestuurders en ambtenaren vinden het wel belangrijk dat gemeentes, provincies en het Rijk open zijn over hun beleid. Ze signaleren dat de burger de overheid maar
nauwelijks vertrouwt. Met goede communicatie zou dit zijn te verhelpen. Dit weerspiegelt zich in de groei van afdelingen communicatie die in weerwil van bezuinigingen bij de overheid in 2003 konden uitbreiden (ANP).

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

Advertentie