Kracht van tijdschrift: ‘Even offline zijn’

Roderick Mirande, redactie | 8 november 2012, 15:52

De kracht van bladen ten opzichte van andere media ligt in het rustmoment en de tastbaarheid.

Tijdschriften vervullen de sterke behoefte om 'even offline' te zijn. Lezers zijn gehecht aan hun leesritueel. Het moment voor zichzelf, de ontspanning, dat ze iets in hun handen hebben en zich zonder afgeleid te worden kunnen terugtrekken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek ‘Bladen komen Binnen’ dat is uitgevoerd door Facts&More in opdracht van mediumtypepromotor van tijdschriften, Magazines.nl.

Tijdens tien inhome visits van ongeveer 1,5 uur aan een groep uiteenlopende huishoudens met tijdschriftlezers werd letterlijk bij lezers binnengestapt. Aanvullend heeft een gevarieerd gezelschap van 30 tijdschriftlezers zo’n tien dagen intensief deelgenomen aan een onderzoek in een speciaal gecreëerde online community.

Uit het onderzoek komt naar voren dat lezers, vooral de jongeren, zeggen dat smartphones en tablets een groeiende rol in hun leven spelen. Maar ze vinden dat de beleving die tijdschriften bieden, niet makkelijk te vervangen is. Magazines.nl: ‘Voor geen enkel ander medium gaat het gevoel van ontspanning zo sterk op als bij tijdschriften. Terwijl in het hectische leven van tegenwoordig het belang van zulke momenten alleen maar toeneemt.’ Andere drijfveren voor het lezen van tijdschriften die lezers in het onderzoek noemen, zijn de betrouwbaarheid, diepgang en tastbaarheid van bladen. Ook voelen lezers zich er als individu bij betrokken.

Het onderzoek concludeert dat de leeservaring van papier duidelijk anders is dan van digitale platformen. ‘Het rustmoment dat zo verbonden is met het lezen van tijdschriften wordt het best gerealiseerd door het lezen van de papieren versies. Via digitale media wordt men sneller afgeleid. Mail, app-berichten en de neiging om rond te klikken, verstoren het rustmoment.’

Advertentieonderzoek
Het onderzoek werd tevens aangegrepen om lezers te vragen naar advertenties in tijdschriften. Waardering blijkt er te zijn voor advertenties die humor bevatten, gebruik maken van groot beeld, verrassend, geloofwaardig en niet te opdringerig zijn. Bovendien wordt bruikbaarheid - bijvoorbeeld door bijgevoegd proefmonster – op prijs gesteld.

Quotes uit het onderzoek zijn samengevat in 3 verschillende video’s:

Deel 1: Identificatie

Deel 2: Inspiratie

Deel 3: Praktische bruikbaarheid

Magazines.nl is een initiatief van de Groep Publiekstijdschriften (GPT) van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), met als doel het mediumtype magazines vanuit de branchevereniging met nieuw elan in de advertentiemarkt te positioneren.

Over de auteur

Roderick Mirande
Redacteur Merk & Strategie Lees meer over Roderick Mirande

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Tijdschriften Magazines.nl Nuv