Maximum wint online arbeidsmarktaccount Defensie

Maarten Hafkamp, redactie | 15 maart 2012, 8:12

De Europese aanbesteding voor de online arbeidsmarktcommunicatie van de krijgsmachtdelen is gewonnen door Maximum.

Eerder werd het strategie/offline gedeelte van het account aan Steam is gegund. Defensie heeft van de vier krijgsmachtdelen één account gemaakt en dat vervolgens gesplitst in twee percelen en Europees aanbesteed. Het eerste perceel (strategie/offline) is kort geleden gegund aan Steam. Het tweede perceel (online) is nu gegund aan Maximum. Dat gaat de komende jaren werken aan de online branding van Defensie en de werving van militairen.

Vanaf de afschaffing van de dienstplicht in de jaren 80 voerden de krijgsmachtdelen elk hun eigen campagnes. Met name die van de Marine, Landmacht en Luchtmacht waren zeer herkenbaar en behoorden tot de grootste wervingscampagnes van Nederland, ontwikkeld en uitgevoerd door verschillende bureaus. De nieuwe aanbesteding betreft de online arbeidsmarktcommunicatie voor álle krijgsmachtdelen tezamen. De Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee trekken vanaf nu gezamenlijk op in één overkoepelende campagne. Met het samenvoegen van de afzonderlijke arbeidsmarktcampagnes streeft Defensie naar het behalen van synergievoordeel.

Steam en Maximum zullen nauw samenwerken om invulling te geven aan het thema ‘Je moet het maar kunnen’, waarbij Maximum verantwoordelijk is voor de online invulling van de strategie. Er wordt een geïntegreerd online platform ontwikkeld waarop alle online (sociale) media-activiteiten worden gebundeld, uitgaande van de nieuwe Defensiebrede positionering en met ruimte voor de sterke merken Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee.

De eerste campagne, voor de werving van leerlingen voor de opleiding Veiligheid en Vakmanschap, is kort geleden geïntroduceerd. Zie ook .

Over de auteur

Maarten Hafkamp

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Maximum Arbeidsmarktaccount Defensie