Onderzoek Initiative: ‘10 procent van de consumenten wereldwijd bepaalt merkvoorkeur’

Astrid Prummel, redactie | 16 augustus 2012, 10:03

Tien procent van alle consumenten wereldwijd oefent grote invloed uit op de rest bij het bepalen van hun merkvoorkeur, blijkt uit internationaal onderzoek van media- en adviesbureau Initiative.

Initiative deed het – titel: ‘The Age of social influence’ - onder 8014 respondenten in acht landen en stelt dat er voor marketeers kansen liggen als zij gebruik maken van deze invloedrijke groep in hun marketing- en salesactiviteiten.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen: de ‘top 10%’ beïnvloeders en de ‘bottom 10%’ beïnvloeders.
De ‘top 10%’ heeft veel macht als het gaat om het beïnvloeden van anderen in hun merkvoorkeur, de ‘bottom 10%’ oefent slechts minimale invloed uit op zijn omgeving.

De groep invloedrijke consumenten heeft vier maal meer vrienden dan de ‘bottom 10%’. Ook zijn ze assertiever als het gaat om informatievergaring over merken en producten; bijna de helft van de ‘top 10%’ raadpleegt dagelijks content op verschillende kanalen. Dit staat in schril contrast tot de ‘bottom 10%’ waarvan slechts eenvijfde actief op zoek gaat naar merk- en productinformatie.

Het sociale bereik van de ‘top 10%’ is zelfs vijf maal zo groot als de ‘bottom 10%.’ Zij beschikken over de laatste media innovaties, waarmee ze merken, producten en diensten onderzoeken en waardoor ze hun opinies met hun vrienden en kennissen delen. Ze consumeren veel verschillende mediumtypen.

Léonie Koning, directeur Initiative: ‘Het onderzoek laat zien dat de invloed die de ‘top 10%’ op anderen uitoefent enorm is. Deze groep selecteert, verzamelt en stuurt informatie door, waarmee ze potentieel meer invloed uitoefenen dan welke campagne in welk mediumtype dan ook. Zij zijn feitelijk hét filter van communicatie voor hun vrienden en kennissen. Met hun “macht” zijn zij in staat een merk te kraken of te maken.’

Een ruime meerderheid van de ‘Top 10%’ geeft aan dat vrienden om hun mening vragen bij het doen van een belangrijke aankoop. Dit heeft de meeste impact op productcategorieën waar de online discussie het grootst is, zoals technologie, reizen, mode en muziek.

Nederlanders blijken weliswaar zeer actief in social media, maar ze praten daar over het algemeen weinig over merken. Het vertrouwen en gebruik van online discussiefora ligt aanzienlijk lager dan in de rest van de onderzochte landen. Koning: ‘Toch is de “circle of influence” van de “top 10%” in Nederland net zo sterk als in de andere landen. Het belang van deze 10% wordt geïllustreerd door de hoge frequentie waarmee ze over merken en diensten spreken. Daarom is het belangrijk deze groep te traceren en te activeren.’

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het Initiative Connections Panel, een database van 230 duizend mensen wereldwijd die gedetailleerd inzicht verschaffen in hun mediagedrag en de waarde die zij aan verschillende media en merken toekennen.

Binnen deze totale steekproef werden meer dan 8000 webgebruikers uit Argentinië, Australië, Canada, China, Duitsland, de VS, Engeland en Nederland herondervraagd.

Het doel van het onderzoek was om de synergie tussen mediaplatformen als tv, sociale en mobiele media te begrijpen en de invloed van individuen in de weg naar merk- en productkeuzes inzichtelijk te maken.

Over de auteur

Astrid Prummel
Hoofdredacteur Adformatie (foto: Reinier@RVDA) Lees meer over Astrid Prummel

Reacties op dit artikel (9)

Comment author avatar
Avatar

Ruben Jansen, student

(17 augustus 2012, 8:42)
Leonie Koning/Initiative: hoeveel gebruikers zijn er in nederland ondervraagd? en waren er nog verschillende uitkomsten tussen de landen?

Is het mogelijk het onderzoek te downloaden?
De link 'initiative' werkt niet goed: linkt naar een oude nieuwsbrief.
Avatar

OnlineNo-No

(17 augustus 2012, 10:34)
adoptiecurve... innovators + early adaptors = ong 10%?
Avatar

Ruben Jansen

(17 augustus 2012, 11:09)
@Astrid & Initiative, dank voor link. Mooie folder, maar is eigenlijk niets terug te vinden over NL resultaten: # deelnemers en verschillen tov andere landen. kan Initiative deze informatie geven? Ook omdat geen van de getoonde voorbeeldcampagnes uit NL komt.
dank alvast
Avatar

Léonie Koning

(17 augustus 2012, 11:54)
@Astrid, dank voor het toevoegen van de juiste link.
@Ruben, je ziet in de brochure een aantal interessante landenverschillen terug; vanwege sociodemografische verschillen en ook omdat de mobile en social penetratie fors verschilt per land.
In Nederland hebben we een deel van het Initiative Connections Panel herondervraagd (1003 respondenten om precies te zijn ;-). Wereldwijd zijn er voor dit onderzoek ruim 8.000 interviews afgenomen. Voor gedetailleerde Nederlandse informatie en Nederlandse cases kun je het beste contact opnemen met Bart ten Tije (bart.ten.tije@nl.initiative.com)
Avatar

Bojan Stigter

(17 augustus 2012, 11:59)
Het artikel (zie titel) suggereert dat 10% van de wereldwijde en ook van de Nederlandse consumenten de merkvoorkeur onder de overige 90% bepaalt. Het kan toch niet zo zijn dat slechts 10% opinieleiders/trendvormers de opinie en merkvoorkeur over alle denkbare domeinen (branches/productlijnen) vormt? Zelfs niet binnen louter high involvement domeinen. Daarvoor verschilt gelukkig de mate van interesse en dus kennis per individu in/over een domein te veel voor. Met andere woorden: het percentage influencers verschilt per domein evenals de personen die dit percentage vertegenwoordigen.