Media

Overheid steunt Adoptiq voor printinnovatie

Redactie | 31 oktober 2016, 13:31

Het innovatiekrediet is bedoeld voor innovatieve en technologische ideeën 'die Nederland vooruit helpen op technologisch, economisch en maatschappelijk vlak'.

Het krediet is onderdeel van een financieringsronde van 4,5 miljoen euro. Adoptiq wil in Nederland programmatic buying voor print op de kaart zetten. 

Menno Kenter, CEO Adoptiq: &;Het digitaliseren van de handelsprincipes van print is een technologische prestatie van formaat. Denk alleen al aan het dynamisch beschikbaar maken en op orde houden van alle mogelijke formaatcombinaties tijdens een proces van kopen, bieden, onderbieden, opties, private deals en actiematige aanbiedingen. En dan hebben we het nog niet eens over de noodzakelijke algoritmes en intelligentie die nodig zijn om de handel in print aan te sluiten op nieuwe trends en technologieën.&;

&;Printmedia waarborgen onafhankelijke journalistiek&
Toch was dit niet de enige beweegreden voor het toekennen van het Innovatiekrediet, zegt Kenter. &;Onze visie over waaróm ons platform bestaansrecht heeft, speelt ook een grote rol. Vanaf de eerste krantenadvertentie rond 1700 is print een paar eeuwen lang het belangrijkste reclamemedium geweest. Tot begin vorige eeuw.  Nieuwe en andere media werden populair, zoals outdoor, radio, televisie en internet. Logischerwijs veranderde hierdoor de marktpositie van print en de verkoopcijfers dalen vandaag de dag nog steeds.

&;Desondanks zijn het vooral de printmedia die de ware onafhankelijke journalistiek waarborgen. Waar schrijvers met aandacht onderzoeken en hun waarnemingen vastleggen in inkt op papier. Zij creëren content waar zowel de televisie als het internet niet buiten kunnen. Of zoals John Oliver zei: &;De media is een voedselketen die ineen zakt zonder kranten.&; Deze journalistieke inspanningen worden al 300 jaar mede mogelijk gemaakt door de inkomsten uit advertenties. Helaas slinken die inkomsten. Dat is vervelend voor de industrie, maar zeker ook voor de maatschappij die aan de hand van berichtgeving de wereld om haar heen moet duiden.&;

Industrie kracht bijzetten
Kenter zegt verder dat Adoptiq niet pretendeert het tij te keren. &;Het medialandschap verandert, daar is niets aan te doen. Wat wij wel willen is de printwereld handvatten bieden om aan te sluiten bij de handelsprincipes in de huidige mediawereld. Want als de manier van handelen gelijk getrokken wordt, gaat het weer over de kracht van het medium. En op dat gebied heeft print zich al 300 jaar bewezen.

Door middel van technologie een belangrijke industrie kracht bijzetten. Dit is een grote reden voor investeerders om Adoptiq te steunen. En met het investeringspakket van in totaal 4,5 miljoen euro is het mogelijk om onze visie in 2017 internationaal uit te rollen.&;

Over de auteur

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Adoptiq

Meer in channel Media

Blijf op de hoogte

Van onze partners

Whitepapers

Adfo Events

Populaire blogs