Media

Resultaten TMG fors lager door dramatische advertentiemarkt en reorganisatielasten

Maarten Hafkamp, redactie | 28 juli 2017, 7:52

De negatieve ebitda was in het eerste halfjaar 6,1 miljoen euro.

Dat was exclusief bijzondere en eenmalige posten - vooral reorganisatielasten en de kosten die verband houden met de twee openbare biedingen. In dezelfde periode vorig jaar was er een negatieve ebitda van 1,6 miljoen. De cijfers zijn exclusief de resultaten van Keesing Media Group - dat wordt verkocht - en het radiobedrijf met Talpa. De verkoop van Keesing leidt na afronding tot een fors positieve liquiditeitspositie.

De negatieve ontwikkeling was al zichtbaar bij de rapportage van de resultaten over de eerste vier maanden van 2017 op 26 mei. 

Advertentiemarkt
De advertentiemarkt daalde met 21,3 procent naar ruim 38,9 miljoen euro (was in dezelfde periode vorig jaar nog bijna 50 miljoen euro, inclusief het effect van portfoliowijzigingen (het stoppen met Dichtbij, het deels staken van activiteiten in Rotterdam/Utrecht en de verkoop van de huis-aan-huisbladen per 1 juni). Reken je dat niet mee, dan dalen de totale advertentie-inkomsten met 19,2 procent. Dit betreft een combinatie van een daling van de advertentie-inkomsten uit print met 22,4 procent en een stijging van de digitale advertentie-inkomsten met 2,4 procent. Naast de portfoliowijzigingen zijn de belangrijkste oorzaken de dalende markt van printadvertenties en een sterk nadelig effect van reorganisaties bij de sales- en marketingafdelingen.

Abonnementen
De inkomsten uit abonnementen dalen ook, van 87,6 miljoen naar 84,6 miljoen euro (-3,4%), waarbij de afnemende omzet uit aantallen abonnees voor een deel is gecompenseerd met een prijsverhoging. De afname in aantal abonnees is vooral zichtbaar bij De Telegraaf en in mindere mate bij de regionale dagbladen.

Reorganisatielasten
De kosten, exclusief reorganisatielasten, boekverlies en de eenmalige advieskosten dalen van 173,5 naar 162,1 miljoen (-6,6%), door afname van de personeelskosten, de transport- en distributiekosten en die voor externe adviseurs. Daar tegenover staan wel aanloopkosten van het nieuwe online video platform Telegraaf VNDG die circa  5,0 miljoen euro bedragen.

De reorganisatielasten over de eerste helft van 2017 zijn 3,7 miljoen (2016: 0,3 miljoen) en hebben voornamelijk betrekking op de reorganisatie van de afdeling Operations als gevolg van de verkoop van de huis-aan-huisbladen en afvloeiingskosten van de Raad van Bestuur en leden van het senior management. De kosten in verband met de openbare biedingen (inclusief de procedures bij de Ondernemingskamer) bedragen 8,2 miljoen euro (kosten voor juridisch en financieel advies). In totaal zijn deze eenmalige advieskosten over 2016 en de eerste helft van 2017 circa 10,0 miljoen.

Netto resultaat en liquiditeitspositie
Het nettoresultaat van TMG daalt van 3,1 miljoen winst naar 11,4 miljoen verlies door de gedaalde omzet, hoge eenmalige advieskosten en aanloopkosten voor Telegraaf VNDG.

Per 30 juni 2017 is de netto liquiditeitspositie 20,1 miljoen negatief ten opzichte van een positieve netto liquiditeitspositie van 14,5 miljoen in 2016.

Verwachtingen
De inkomsten uit advertenties en oplagen blijven ook in de tweede helft van 2017 onder druk staan. Het effect hiervan kan deels worden opgevangen door kostenbesparingen. 

Nieuwe eigenaar
Sinds 2 juli bezit Mediahuis de meerderheid (64,66%) van de aandelen van het bedrijf. Op 21 juni zijn Marc Vangeel (CEO) en Koos Boot (CFO) benoemd tot de nieuwe Raad van Bestuur en is de nieuwe Raad van Commissarissen benoemd. Hun taak is focus aan te brengen op de kernactiviteiten en merken van TMG. De raad van bestuur presenteert dit najaar haar plannen 'om van TMG weer een sterk en leidend mediabedrijf te maken'. 

Het halfjaarverslag staat hier

Over de auteur

Maarten Hafkamp

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Tmg

Meer in channel Media

Blijf op de hoogte

Van onze partners

Whitepapers

Adfo Events

Populaire blogs