Surfvolume 18% gegroeid in 2011

Maarten Hafkamp, redactie | 22 maart 2012, 8:13

In 2011 groeide het gebruik van internet met 18%, zo blijkt uit de vanochtend bekendgemaakte cijfers van JIC Stir.

Een klein deel van de groei wordt veroorzaakt door de toename van het aantal internetters. De grootste groei zit in tijd die we doorbrengen op internet. In 2010 noteerde JIC nog 8,3 uur per week, maar in 2011 ligt dat op 9,8 uur, oftewel 84 minuten per dag.

De cijfers zijn afkomstig uit de Media Standaard Survey, het gezamenlijk onderzoek van JIC Stir, SKO, NLO en NOM, waarin het gebruik van achtereenvolgens internet, televisie, radio en print wordt vastgesteld. Dat onderzoek is in 2011 voor het eerst uitgevoerd door TNS Nipo en telde een steekproef van ruim 5.300 personen van 13 jaar of ouder. De cijfers uit 2010 zijn afkomstig uit het Establishment Survey van JIC Stir.

Het surfvolume wordt berekend door het aantal surfers te vermenigvuldigen met het aantal surfuren. Per week telt Nederland 136 miljoen surfuren in 2011 tegen 115 miljoen in 2010. De toename bedraagt hier 18%. Slechts 2% wordt verklaard door de toename van het aantal surfers. Dit aantal ging van 11,9 miljoen in 2010 naar 12,1 miljoen in 2011. Inmiddels behoort ruim 87% van de mensen van 13 jaar of ouder tot de surfpopulatie.

De rest van de volumegroei wordt verklaard door de toename van de gemiddelde surftijd. Die liep op van 8,3 uur per week in 2010 naar 9,8 uur in 2011. Binnen de surfpopulatie is de gemiddelde surftijd 11,2 uur. Hier zijn de niet-surfers buiten beschouwing gelaten.

Over de auteur

Maarten Hafkamp

Reacties op dit artikel (1)

Comment author avatar

Gerelateerde items Surf Stir Volume