Media

TMG: opbrengsten dalen met 7,6 procent in eerste 4 maanden

Maarten Hafkamp, redactie | 26 mei 2017, 18:13

De opbrengsten uit printadvertenties zijn een kwart lager (-25,3 procent).

TMG maakt dat vanavond nabeurs bekend in een extra business update in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering op 1 juni.

De opbrengsten komen uit op 127,2 miljoen euro. Exclusief het effect van portfolio-rationalisaties dalen de opbrengsten met 6,8 procent. De print advertentiemarkt krimpt nog steeds. Daarnaast is er een nadelig effect van het doorvoeren van de reorganisatie van de sales-en marketingorganisatie vanaf het begin van 2017. Daardoor zijn er minder verkopen gerealiseerd.

Exclusief het effect van portfolio-rationalisaties (stoppen Dichtbij, deels staken activiteiten Rotterdam/Utrecht, stoppen vervaardiging voor derden en aankoop Fashion Week) dalen de opbrengsten met 6,8 procent.

Verdere cijfers:  
- De kosten, genormaliseerd voor reorganisatielasten en kosten in verband met het openbaar bod, dalen met 7,5 procent van 134,1 miljoen in de eerste vier maanden vorig jaar naar124,0 miljoen dit jaar. Daarmee wordt de daling in opbrengsten grotendeels gecompenseerd.
- De EBITDA, genormaliseerd voor reorganisatielasten en kosten in verband met het openbaar bod, daalt met 8,6 procent van 3,5 miljoen naar 3,2 miljoen.
- De reorganisatielasten bedragen 5,0 miljoen euro en dat zijn met name lasten van de voorgenomen verkoop van de huis-aan-huis bladen aan BDUmedia en afvloeiingskosten.
- De kosten rond het traject van het openbaar bod van Mediahuis/VP Exploitatie (inclusief de procedures bij de Ondernemingskamer) zijn 5,3 miljoen euro en daarbij gaat het hoofdzakelijk om  de kosten voor de financiële en juridische adviseurs.
- Het EBITDA-resultaat inclusief reorganisatielasten en lasten in verband met het openbaar bod daalt van een positieve EBITDA van 3,5 miljoen naar een negatieve EBITDA van 7,1 miljoen. De bijzondere posten hebben betrekking op reorganisatielasten rond de voorgenomen verkoop van de huis-aan-huisbladen aan BDUmedia, afvloeiingskosten voor de raad van bestuur (Van der Snoek en Epskamp) en senior managers, plus advieskosten in het kader van het openbaar bod. 
- Per eind april heeft TMG een netto-schuld van 13,3 miljoen euro ten opzichte van een positieve netto liquiditeitspositie van 14,5 miljoen per 31 december 2016. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door betaalde reorganisatielasten en de betaling van de nieuw vastgestelde waarde van de licentie van Radio Veronica voor de periode 2011-2017 (14,7 miljoen inclusief rente).
Er lopen volgens TMG 'constructieve gesprekken' over de continuering van de huidige bancaire kredietfaciliteiten en met Mediahuis zijn er 'adequate afspraken' gemaakt over de financiering van TMG na het bod.

Ontwikkelingen eerste vier maanden 2017
De afgelopen maanden hield de overnamestrijd TMG in de greep. Inmiddels is er een officieel overnamebod van Mediahuis/VP Exploitatie waar TMG achter staat en waarvoor ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toestemming heeft gegeven. 
Verder werd onder meer een nieuwe salesorganisatie ingericht. Verder werd een voorgenomen verkoop van de huis-aan-huisbladen aan BDUmedia aangekondigd. De afronding daarvan verwacht men op korte termijn. 
Ook werd op 1 mei begonnen met videoplatform Telegraaf VNDG. 

Zitting Talpa
Op 15 juni is er nog een zitting over het verzoek van Talpa tot een enquêteonderzoek over het tekenen van het fusieprotocol door TMG. Op 21 maart wees de Ondernemingskamer alle door Talpa verzochte voorlopige voorzieningen af en oordeelde zij dat er vooralsnog geen reden was tot twijfel over het gevoerde beleid rond het biedingsproces. 'Ook de uitspraak in de nu resterende procedure ziet TMG met vertrouwen tegemoet.'

Over de auteur

Maarten Hafkamp

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Tmg

Meer in channel Media

Blijf op de hoogte

Van onze partners

Whitepapers

Adfo Events

Populaire blogs