Mensen & Carrière

Webwinkeliers kampen met personeelstekort

, redactie | 17 juli 2017, 14:44

Meer dan de helft van de e-commercebedrijven heeft moeilijk vervulbare functies

Terwijl de online consumentenbestedingen onverminderd doorgroeien, wordt een keerzijde van deze ontwikkeling zichtbaar. Webwinkelbedrijven ervaren grote probleemn bij het werven van gekwalificeerd personeel. De vijver van gekwalificeerd personeel is te klein om aan de vraag te voldoen, zo blijkt uit onderzoek van Panteia in samenwerking met Human Capital Tafel Logistiek.

De arbeidsmarkt van e-commerce

Bij webwinkels (zowel pure players als online kanalen van fysieke winkels) zijn volgens het onderzoek125 duizend mensen werkzaam, waarvan ruim 20.000 hoger opgeleide werknemers met specifieke e-commerceskills. Het gaat dan om specialisten op het gebied van online marketing, webshopmanagement of -logistiek, softwareontwikkeling en data-analyse.

Moeilijk vervulbare vacatures 

Het afgelopen halfjaar werden ruim 7.800 mensen gezocht, Dit aantal zal verder groeien; alle respondenten verwachten het komende half jaar groei in vacatures in alle functiegebieden. In 73% van de gevallen is dit als gevolg van uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Ook vervanging van personeel (62%), behoefte aan nieuwe digitale competenties (38%) en verandering van bedrijfsactiviteiten (34%) spelen een rol. 

Meer dan de helft van de werkgevers verwacht op problemen te stuiten bij het invullen van vacatures. De belangrijkste oorzaak is een tekort aan sollicitanten of een tekort aan sollicitanten met online werkervaring.

De top 5 van moeilijk vervulbare vacatures bestaat uit:

  • online marketeers (bij 51% van de werkgevers)
  • (big) data analyst (37%)
  • front end developer (34%)
  • software developer (33%)
  • customer journey expert (30%)

Vier op de tien werkgevers nemen mensen aan met minder werkervaring in het vakgebied om ze daarna bij te scholen. Drie op de tien werkgevers zijn echter niet bereid om de vacature-eisen aan te passen, in plaats daarvan intensiveren zijnde wervingsinspanningen. Opvallend daarbij is vooral het verhoudingsgewijs hoge aandeel van internationaal werven (22%).

Kwalificaties van zittend personeel

Van alle werkgevers ervaart ruim twee derde tekortkomingen in de vaardigheden van hun zittend personeel. Het gaat daarbij zowel om vakinhoudelijke e-commerceskills als om meer generieke competenties. Overigens rapporteren de omnichannel spelers meer problemen op dit vlak dan puur online werkende bedrijven.

Opvallend is ook de waarde die webwinkels hechten aan ‘soft skills’. De steeds meer toegepaste flexibele, ‘agile’ werkvormen vragen  om competenties op het gebied van samenwerken, initiatief en energie. Sophie van Rooij: “De snelle ontwikkelingen binnen de e-commercesector vragen om een meer continue ontwikkeling van medewerkers. Dit verdient meer aandacht van zowel de organisatie als de individuele professional.”

Opleidingen

Naar aanleiding van het onderzoek stelt Thuiswinkel.org, de brancheorgsatioe voor e-commerc, dat er snelwerk moet worden gemaakt omvormen van curricula in het hoger onderwijs en het omscholen van zittend personeel.

Sophie van Rooij, programmamanager Thuiswinkel e-Academy: 'Met het actieprogramma e-Academy ondersteunen we het hoger onderwijs in Nederland met het afstemmen van het onderwijs op de gevraagde competenties uit de e-commercepraktijk. We werken samen met 13 grote hbo-instellingen in Nederland. Ondanks de goede stappen die zij maken in het moderniseren van hun curriculum, is de uitstroom vanuit deze opleidingen nog niet voldoende om te voorzien in de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Versnelde uitbreiding van het aantal opleidingen met e-commercecompetenties is noodzakelijk om de online groei van het Nederlandse bedrijfsleven bij te kunnen houden.'

Het rapport is gratis te downloaden via de website van e-Academy.

Over de auteur

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Webwinkelen E-Commerce

Meer in channel Mensen & Carrière

Blijf op de hoogte

Van onze partners

Whitepapers

Adfo Events

Populaire blogs