Media

'Ontslaggolf redactie regiokranten moet verlies bij De Telegraaf goedmaken'

Opinie | 3 januari 2017, 10:29

Journalisten bij de regiokranten hebben nu al moeite volwaardige kranten te maken. Met nog eens 45 arbeidsplaatsen minder wordt dat nog lastiger, zegt Peter Beije, voorzitter van de Stichting Ondersteuning HDC Media.

Lezers van Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad/IJmuider Courant, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander krijgen nu nog een eigen krant in de bus. Op de regio gerichte bladen, gemaakt door een onafhankelijke redactie. Je kunt er wat op aan te merken hebben, maar beter gaat het zeker niet worden. In een poging De Telegraaf van de ondergang te redden, ligt er nu een onzalig plan op tafel, . Alle dagbladen worden in feite opgeslokt door dagblad De Telegraaf.

Ooit werden de regionale dagbladen uitgegeven door HDC Media, een dochteronderneming van de Telegraaf Media Groep. Nu heet dit dochterbedrijf Holland Media Combinatie, maar de vraag is hoe lang dit nog gaat duren.

De Stichting Ondersteuning HDC Media is voortgekomen uit de redacties van de HDC-dagbladen en staat in de bres voor kritische zelfstandige journalistiek. De stichting heeft dan ook met grote verontrusting kennis genomen van het voornemen om de redactie van de regionale dagbladen van de Telegraaf Media Groep (TMG) met 45 fte in te krimpen. En dat terwijl er op de redactie van De Telegraaf niets verandert. Het bericht van de directies van TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie is bij het bestuur van de stichting dan ook als een bom ingeslagen.

Stil gehouden
De inkrimping met een kwart van de redacties lijkt stil gehouden, omdat eerst per januari de verplaatsing van de centrale redactie van Alkmaar naar Amsterdam (De Telegraaf) moest worden gerealiseerd. Zou de ontslaggolf toen al bekend zijn geworden, dan was die verplaatsing niet gerealiseerd, is de inschatting van de stichting.

Als dieven in de nacht hebben de directies van TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie op de laatste dag van 2016 de betrokken personeelsleden en de Centrale Ondernemingsraad van het reorganisatieplan op de hoogte gesteld. De top van een onderneming die met communicatie zijn belangrijkste omzet realiseert, vindt het schijnbaar normaal om zo met zijn personeel te communiceren.

Geen ingrepen op redactie Telegraaf
En daarbij wordt ook nog een misleidende voorstelling van zaken gegeven. Ingrepen op de redactie van De Telegraaf blijven uit. De directies benadrukken in dit kader dat de redacties van De Telegraaf en Metro in 2016 al een reductie voor hun kiezen hebben gehad. Dat klopt, maar dat was niet een inkrimping die zo maar op zichzelf stond. De vorige reorganisatie werd aangekondigd in 2014. De redactie van de dagbladen van Holland Media Combinatie werd vervolgens in 2015 ingekrompen. Bij De Telegraaf werd die reductie echter pas in 2016 gerealiseerd. Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

De afgelopen jaren hebben de regionale redacties al grote reducties te verwerken gekregen. In 2004 werd aangekondigd dat negentig journalisten moesten vertrekken. In 2013 werd de formatie met 35 fte’s verminderd en in 2015 werd de formatie nog eens met vijftien redacteuren verminderd.

Niet winstgevend
De regionale kranten worden nu opgezadeld met een ontslaggolf die zij niet verdienen. Waar TMG Landelijke Media er niet in slaagt om winstgevend te worden, wordt er aan de regionale kranten nog steeds geld verdiend. Anders gezegd: de ontmanteling van de redactie van de regionale dagbladen moet het verlies bij dagblad De Telegraaf goedmaken.

Nu al hebben de journalisten bij de regionale bladen de grootste moeite volwaardige kranten te maken. Het is een illusie te denken dat dit nog kan met 45 arbeidsplaatsen minder. Op dit soort perspectiefloze plannen past maar een antwoord: actie voeren! De regio’s mobiliseren. Oproepen tot steun.  Volwaardige regionale kranten maken onderdeel uit van de cultuur van hun regio. Dat is hun bestaansrecht.

Peter Beije, voorzitter Stichting Ondersteuning HDC Media 

(Het bestuur van de Stichting Ondersteuning HDC Media is aandeelhouder van TMG)

Over de auteur

Reacties op dit artikel (5)

Comment author avatar
Avatar

ed wagemaker

(3 januari 2017, 14:12)
Ooit toen twee regionale bladen in Westfriesland fuseerden ontstond als reactie De Vrije Westfriese Krant. De angst voor het fenomeen van one-paper-city was de reden, maar ook de volgende stap een overname door de Telegraaf gloorde al aan de gezichtseinder. De Vrije Westfries heeft zo'n twee jaar bestaan. Onze angst wordt dubbel en dwars bewaarheid. TMG breekt het NHD nu verder af.
Avatar

Anonymous

(3 januari 2017, 22:49)
"Volwaardige regionale kranten maken onderdeel uit van de cultuur van hun regio. Dat is hun bestaansrecht."
Alleen dit slot van het artikel van Peter Blije is ijzersterk. Alles daarvoor rammelt, getuigt in elk geval niet van realiteitszin.
Sinds de GPD is opgeheven nemen de kranten van HDC vrijwel al het nationale en internationale nieuws over van de Telegraaf. De betreffende redactieonderdelen zijn daardoor grotendeels overbodig geworden. Met enkele redacteuren voor het maken van keuzes en het indikken van artikelen kan worden volstaan. Pas wanneer TMG regionale redacties gaat inkrimpen is er aanleiding te vrezen voort het voortbestaan van de regionale kranten.
Beije zou er goed aan doen te pleiten voor het maken van katern per regio en dat toe te voegen aan de Telegraaf. De abonnees zijn dan beter af dan thans het geval is.
Jan Leune, Warmond
Avatar

Hedwig Heeren

(4 januari 2017, 11:36)
'Beije zou er goed aan doen te pleiten voor het maken van katern per regio en dat toe te voegen aan de Telegraaf. De abonnees zijn dan beter af dan thans het geval is', schrijft
Jan Leune. Dat is een grove onderschatting van de lezer, die welbewust de keuze heeft gemaakt voor een regionale krant. Als oud-journalist van HDC Media heb ik genoeg persoonlijke contacten met abonnees gehad om te weten dat velen van hen een 'inlegvel bij De Telegraaf' niet zullen pruimen. Het eerste katern van de HMC-kranten is nu al verworden tot een Telegraaf light, en het verschil tussen de toon in dat deel van de krant en die van de regioredacties kan met de nu voorgestelde personeelsreductie alleen maar groter worden - tenzij ook de verslaggevers op locatie gedwongen zullen worden om mee te gaan in de hijgerige, activistische en vooringenomen werkwijze van De Telegraaf. Ik wens mijn oud-collega's alle goeds, maar heb op 2 januari mijn abonnement op het NHD opgezegd. Een krant op de mat zou je plezier moeten geven, geen dagelijkse knoop in je maag.
Avatar

Jan Leune

(4 januari 2017, 14:12)
Loyale collega die Hedwig Heeren. In plaats van haar oud-collega's te steunen, brengt ze hen een doodsteek toe door het abonnement op het NHD op te zeggen. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.
Avatar

Hedwig Heeren

(4 januari 2017, 14:40)
Jan Leune, misschien is het opzeggen van je abonnement op dit moment voor HMC wel het beste wat je kunt doen. Lezers hebben maar een drukmiddel om the powers that be te laten merken dat ze niet van plan zijn om de afbraak van hun krant zomaar te slikken. Massaal afhakende lezers moeten aan de Basisweg toch alle alarmbellen laten rinkelen. En ik denk niet dat mijn opzegging de doodsteek voor het NHD betekent - mocht dat zo zijn dan draai ik mijn besluit met liefde terug.

Gerelateerde items Tmg Holland Media Combinatie

Meer in channel Media

Blijf op de hoogte

Van onze partners

Whitepapers

Adfo Events