door FD Mediagroep, partner | 12 december 2016, 17:03 in Media

De Businessclub: netwerkorganisatie voor ondernemers met een goed verhaal

FD Mediagroep, partner | 12 december 2016, 17:03

De Businessclub van BNR Nieuwsradio en MKB-Nederland brengt gedreven ondernemers bij elkaar die goed op de hoogte willen zijn en graag voorop lopen. Het is een initiatief waarmee beide organisaties direct de dialoog aangaan met hun belangrijkste doelgroep: ondernemers.

Aan de hand van een zestal bijeenkomsten per jaar - die qua onderwerpkeuze verband met elkaar houden - biedt De Businessclub inspiratie en praktische handvatten om succesvol zaken te doen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het leren van collega-ondernemers. De bijeenkomsten hebben een praktische insteek; ze leveren makkelijk toepasbaar advies dat de ondernemer direct kan toepassen in de eigen onderneming. Theoretische lessen en de meest actuele informatie worden getoetst aan de hand van echte ondernemerservaring. BNR-presentator en televisiepersoonlijkheid Harm Edens is de vaste presentator van de clubbijeenkomsten en zorgt voor de humorvolle en scherpe ‘tone of voice’. 

Het profiel van het Businessclub lid
Ongeveer 75% van de leden is DGA/eigenaar/mede-eigenaar of directielid. Maar liefst 70% van de leden is drie jaar of langer lid. Onderzoek uit 2013 (uitgevoerd door TNS-NIPO in het kader van het 15-jarig bestaan van BNR Nieuwsradio) laat zien dat leden van De Businessclub ondernemende ondernemers zijn. Ze zijn initiatiefrijk, autonoom en bereid te veranderen. Ook scoren ze bovengemiddeld hoog op zelfreflectie. De bereidheid om te leren én collega-ondernemers verder te helpen, is groot. Dit is duidelijk merkbaar tijdens de bijeenkomsten en de netwerkmomenten.

Journalistiek concept & sponsoring
Sponsoring van De Businessclub is een aantrekkelijke propositie voor bedrijven die de dialoog met de ondernemersdoelgroep zoeken. De bijeenkomsten van De Businessclub hebben een journalistieke achtergrond. Dit houdt in dat de achterban van beide organisaties met elkaar in contact wordt gebracht en dat er overleg is met betrekking tot de onderwerpkeuze. Het feitelijk samenstellen van de inhoud van de bijeenkomst is een journalistiek proces dat gedaan wordt conform de journalistiek onafhankelijke criteria van BNR Nieuwsradio. Samenwerking met een commerciële partij krijgt hierdoor vorm door vermelding in de mediacampagnes rondom een bijeenkomst en de mogelijkheid tot direct contact met de leden. Aanvullende proposities zijn denkbaar, mits er een duidelijke toegevoegde waarde voor de leden is. Zo is De Businessclub in het verleden door een automerk gesponsord waarbij leden een week mochten proefrijden in hun nieuwste model in ruil voor hun gebruikerservaring. Een creatief voorbeeld dat laat zien dat er op het gebied van sponsoring van alles mogelijk is.

Meer weten over De Businessclub van BNR Nieuwsradio en MKB-Nederland? Deel uw uitdaging met .  

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Dit is een bijdrage van

FD Mediagroep

Partner

Meer van deze partner
Whitepapers van deze partner