door Beeckestijn Business School, partner | 24 juni 2016, 10:47 in Mensen & Carrière
Big Data Management executive programma

Laat Big Data waarde toevoegen!

Beeckestijn Business School, partner | 24 juni 2016, 10:47

Het volume maar vooral de waarde van data blijft exponentieel groeien. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het IT-landschap bij een organisatie. Big Data raakt de hele bedrijfsvoering door alle afdelingen heen. Het is voor organisaties van cruciaal belang een duidelijke en onderbouwde visie en een big datastrategie te ontwikkelen en de organisatie voor te bereiden op de kansen en de bedreigingen. Hoe zorgt u dat de organisatie niet verzandt in een enorme hoeveelheid data maar daar waarde mee creëert?eëren

De maximale waarde uit Big Data halen is niet eenvoudig. Niet alleen door de enorme omvang maar ook de grote verscheidenheid en complexiteit aan databronnen leveren gecompliceerde maar ook kansrijke vraagstukken op. Er is nog veel onduidelijk over wat Big Data nu precies betekent en vooral wat we ermee kunnen in organisaties.

Beeckestijn Business School biedt met de ‘Executive programma Big Data strategie en management’ managers de gewenste kennis en vaardigheden om big data om te vormen naar waarde voor klanten en de organisatie. Deze executive opleiding is bedoeld om managers en professionals in een kort tijdsbestek (3 dagen) te helpen om op strategisch en managerial niveau kennis en een netwerk op te bouwen. Tijdens dit 3-daagse programma wordt veel gebruik gemaakt van materiaal van Harvard Business School. 

Resultaat: wat is het doel het executive programma Big Data Strategie & Management?

Het programma is erop gericht om managers en professionals de laatste ontwikkelingen op het gebied van Big Data bij te brengen en deze door te vertalen naar zowel waarde voor de organisatie als die voor klanten. Het bepalen van een strategie die gericht is op waardecreatie en hoe dit in de organisatie te realiseren staat centraal. In de opleiding leert u van experts hoe een big data strategie eruit ziet, hoe u deze voor uw eigen organisatie ontwikkelt en hoe hier sturing aan is te geven.

Voor wie is de executive opleiding Big Data Strategie & Management ontwikkeld?

Het executive programma van Beeckestijn Business School is ontwikkeld voor de ervaren manager, professional, adviseur of ondernemer die naast het opdoen van nieuwe relevante kennis en actuele inzichten ook behoefte heeft om te reflecteren over de trends en ontwikkelingen in het vakgebied. De executive opleidingen zijn met name gericht op hen die management-verantwoordelijkheid hebben, dit ambiëren of het management adviseren.

In de gehele opleiding zitten opdrachten verweven om ervoor te kunnen zorgen dat u als deelnemer de theorie ook leert te vertalen naar uw dagelijkse praktijk. De opleiding eindigt met een Harvard Business Case, een inspirerende dag waarin u in groepsverband werkt aan een case van Harvard.

Iets voor u?

Kijk dan op de

Reacties op dit artikel (2)

Comment author avatar
Avatar

Gerben Busch

(15 augustus 2016, 20:54)
http://www.thevalley.nl
het risico van een Big Data strategie is dat het een ICT-dansje blijft, terwijl het doel - a seamless individual customer experience - juist het domein van Marketing is. Daarom geloof ik veel meer in het ontwikkelen van een omni-channel marketingstrategie waarbij je op basis van gezond verstand per touchpoint bepaalt welke datapunten belangrijk zijn en dus in een centraal profiel moeten worden vastgelegd. Marketing bepaalt daarin wat ze wil en ICT is daarin faciliterend i.t.t. ICT als bepalende entiteit en Marketing als volgende. De geschiedenis leert dat marketing in een ICT-keurslijf - omdat onvoldoende wordt stil gestaan bij voor wie we het allemaal doen (de eindklant) - niet echt werkt.

Dit is een bijdrage van

Beeckestijn Business School

Partner

Meer van deze partner
Whitepapers van deze partner
Nu op Twitter