Dit zijn volgens experts de 4 grote trends in communicatie

TrendTeam van Logeion stelde de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende twee jaar samen.

Er is volgens het Trendteam veel onvrede veroorzaakt door een 'cirkel van wantrouwen'

Wat zijn de grote trends die van invloed zijn op het communicatievak? En hoe kunnen professionals in het vak er betekenis aan geven?

Iedere twee jaar gaat het zogenoemde TrendTeam van beroepsvereniging Logeion op zoek naar het antwoord op die vragen. Dat gebeurt via reflectie, bronnenonderzoek en intensieve gesprekken met experts, wetenschappers en honderden vakgenoten.

Er kwamen vier communicatietrends naar voren die bedoeld zijn om communicatieprofessionals te inspireren, uit te dagen en te ondersteunen.

Advertentie
advertisement

1. Gids in een grenzeloos speelveld

De impact van ons handelen gaat soms letterlijk over grenzen heen, de onderlinge afhankelijkheid groeit en nieuwe spelers met eigen belangen betreden het speelveld. Informatie verspreidt zich sneller, zonder dat iemand de regie heeft.

In dat speelveld is er behoefte aan breed ontwikkelde communicatieprofessionals met overzicht en inzicht. Op die manier kunnen we helpen om positie te kiezen en gericht en persoonlijk te communiceren met stakeholders.Door de buitenwereld naar binnen te halen, voeling te houden met onderstromen en het stille midden een stem te geven, kun je spiegelen, inzicht bieden, spelers mobiliseren en helpen met navigeren.

2. Moreel kompas als leidraad

Naast polarisatie zien we toenemende fragmentatie in de samenleving. Het midden verbrokkelt en is steeds minder zichtbaar. Mensen handelen en denken vanuit uiteenlopende belangen en overtuigingen. Ze zoeken houvast in veilige bubbels en worden daarmee onbereikbaar. Media en politici dragen bij aan het uitvergroten van verschillen.

De sleutel voor het herstellen van de verbinding met de omgeving ligt bij het zoeken van overeenkomsten in de verschillende perspectieven. Welke betekenis geven mensen en organisaties aan bepaalde waarden of belangen? Zijn er gemeenschappelijke waarden of morele grenzen die richting kunnen geven?Breng de onderstroom naar boven via storylistening en zoek naar uiteenlopende of juist gedeelde sentimenten. Zoek de onderliggende waarden. Er is nooit één juiste positie, maar richting kiezen aan de hand van je moreel kompas biedt wel een kader voor je verhaal of een start van de dialoog.

3. Vertrouwen door radicale transparantie

Overheid, politiek, organisaties en media lijken gevangen in een cirkel van wantrouwen. Een breed gedragen gevoel is dat leiders en autoriteiten vaker bezig zijn met de beeldvorming dan met herstel van de relatie met hun stakeholders.

Er is behoefte aan bestuurders, politici en ondernemers die leiderschap tonen. Door dilemma’s te benoemen, van meet af aan transparant te zijn en direct verantwoordelijkheid te nemen als er dingen misgaan. Vertrouwen krijgen, begint met vertrouwen geven.

Gebrek aan openheid en verbinding maakt kwetsbaar. Neem je stakeholders serieus en neem hun beleving als uitgangspunt in beleid, gedrag en communicatie. Openheid die vanzelf spreekt, is de basis voor vertrouwen of het herstel daarvan.

4. Technologie als nieuwe taal

Sinds het begin van de 20ste eeuw wordt ons leven telkens opnieuw opgeschud door de introductie van nieuwe technologieën. Na het omarmen van het internet en de opkomst en relativering van social media, zien we de grenzen verdwijnen tussen de reële en de virtuele wereld.

Deep fakes, artificial intelligence en big data zijn maar een paar voorbeelden van nieuwe technologie die onze communicatie veranderen. Dat biedt enorme kansen voor ons vak.

Na taal, beeld en gedrag is technologie een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de communicatiemix. Zie technologie niet als bedreiging, maar als kans om effectiever en doelgerichter te communiceren. Zorg dat je weet wat er mogelijk is, zodat je technologie gericht kunt inzetten.

Zoektocht naar houvast en leiderschap

Volgens het TrendTeam is er daarnaast behoefte aan leiders en leiderschap in niuwe vorm. Het schrijft: 'Machtsverhoudingen veranderen, er is een brede vertrouwenscrisis en nieuwe technologieën veranderen de economische en maatschappelijke verhoudingen. De onzekerheid die dat met zich meebrengt drijft mensen verder in hun eigen, vertrouwde bubbels. We zijn massaal op zoek naar houvast en nieuwe vormen van leiderschap.'

Het volledige Trenddocument bevat adviezen en concrete handvatten per trend. Het Logeion TrendTeam bestaat uit: Carola van Kester, Carolien Schoenmakers, Frank Bruijninckx, Frank Dorrestein, Folkert Reith, Jaap de Bruijn, Lisette Kaptein, Ment Kuiper, Paul Gremmen en Twan Timmermans.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Wordt lid van Adformatie!

Wordt lid van Adformatie → Login →
Advertentie