McDonald's vs MacCoffee

Waar denk je aan bij het merk MacCoffee? Grote kans aan de fastfoodketen met de grote gele M.

MacCoffee nietig
Dat vond McDonald’s ook, en daarom is zij een procedure gestart bij het Europese merkenbureau tegen deze merkinschrijving. Gisteren, na meer dan 6 jaar procederen, oordeelde het Europese Gerecht dat het merk dat door het Singaporese Future Enterprises was geregistreerd nietig is.

Kielzogvaren
Het gebruik van het merk MacCoffee kan volgens het Gerecht ertoe leiden dat het imago van het merk McDONALD’S wordt overgedragen op MacCoffee. Daarmee vaart MacCoffee ‘in het kielzog’ van het bekende McDonald’s merk en haalt het profijt uit de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van McDonald’s.

Overeenstemming
Hoewel de merken visueel anders zijn, anders worden uitgesproken en begripsmatig ook verschillen (McDonald’s is immers een familienaam), oordeelde het Europese Gerecht toch dat er een globale overeenstemming was, waardoor het publiek een verband legt tussen MacCoffee en het zeer bekende McDonald’s.

Merkenfamilie
McDonald’s had overigens zelf niet het merk ‘McCoffee’ geregistreerd, Dus deed zij een beroep op het feit dat zij een ‘merkenfamilie’ heeft. Zij heeft immers diverse merken met het element ‘mc’: naast McDonald’s voert zij ook de afgeleide merken McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN en EGG McMUFFIN. Dat de toevoeging in McDonald’s verwijst naar een familienaam en in de rest van de merkenfamilie naar de naam van een product op de menukaart is volgens het Gerecht niet relevant. Het merk MacCoffee past in het rijtje van de merkenfamilie en is daardoor niet toegestaan.

Let op bij Mc en Mac
De uitspraak betekent niet alleen dat McDonald’s het gebruik van MacCoffee door Future Enterprises kan verbieden, maar biedt ook de mogelijkheid tegen andere merken met het element ‘mc’ of ‘mac’ op te treden.  

Future Enterprise kan nog in beroep bij de hoogste Europese rechter.

Advertentie
advertisement
Advertentie