Nepnieuws jaagt wantrouwen wereldburger in overheid en media stevig aan

CEO is de nieuwe rots in de branding, volgens jaarlijkse Trustbarometer Edelman

De media - en dan vooral sociale media – worden steeds minder vertrouwd, zo blijkt het uit de jaarlijkse Trust Barometer van communicatiebureau Edelman naar het wereldwijde vertrouwen van het algemene publiek.

Zoekmachines

De verspreiding van nepnieuws en propaganda via sociale media, online platforms en zoekmachines hebben het wantrouwen tegen het instituut media als geheel aangejaagd. De vertrouwenscrisis treft dan vooral de sociale media. Traditionele media stijgen juist langzaam weer wat in aanzien.

Het onderzoek, dat jaarlijks gepubliceerd wordt, meet het vertrouwen van burgers in 28 landen in vier instituties: overheid, bedrijfsleven, NGO’s en media. Media worden voor het eerst sinds de start van het onderzoek het minst vertrouwd van alle vier de instituties. In maar liefst 22 van de 28 landen worden ‘de media’ gewantrouwd.

Ineenstorting

Opvallende uitkomst: tegen een ineenstorting van het vertrouwen in de Amerikaanse overheid – het vertrouwen daalde met 13 punten - staat een sterk toenemend vertrouwen van de Chinese burger in vadertje staat. Dat sterk gedaalde vertrouwen in de Amerikaanse overheid laat zich voor een belangrijk deel verklaren door de aanhoudende berichten over nepnieuws, nieuws over de manipulatie van verkiezingen door buitenlandse overheden en de erosie van de begrippen ‘feit’ en ‘waarheid.’ Maar liefst 63% van het algemeen publiek vindt het moeilijk om te bepalen wat wel en wat niet waar is.

Peers

Een andere opvallende uitkomst: the guy next door, is niet langer de meest vertrouwde stem in het debat. Liet de vorige editie van de Trust Barometer een stijgend vertrouwen zien in ‘peers’, mensen zoals jij en ik: die rol verschuift nu weer naar experts. Vooral technische experts (63%) en wetenschappers (61%) worden veel meer dan ‘een van ons’ vertrouwd als woordvoerder. De gewone werknemer of burger als meest betrouwbare woordvoerder is duidelijk op zijn retour. Het vertrouwen daalde met 6 punten.

Verantwoorde manier

Nieuwe baken van vertrouwen is de werkgever. Driekwart van de respondenten geeft aan dat zij vertrouwen hebben in het bedrijf waarvoor zij werken. Twee derde gelooft dat bedrijven op een verantwoorde manier kunnen opereren, waarbij het zowel oog heeft voor de winst als voor de economische en sociale omstandigheden.

Bijna twee op de drie respondenten vindt dat CEO’s en niet de overheid de leiding moeten nemen in het veranderen van beleid. In 20 van de landen uit het onderzoek is het vertrouwen in de overheid nu lager dan het vertrouwen in het bedrijfsleven. Dit blijk van vertrouwen brengt nieuwe verwachtingen met zich mee. Het opbouwen van vertrouwen (69%) is nu de belangrijkste taak van een CEO, boven het produceren van producten en diensten van hoge kwaliteit (68%).

NGO’s

Nederland laat in dit mondiale geweld overigens een veel gematigder beeld zien, zo blijkt uit de cijfers. Het vertrouwen van Nederlanders in Nederlandse instituties blijkt veel stabieler. 60% heeft vertrouwen in het bedrijfsleven, gevolgd door media en de overheid met grotendeels ongewijzigde scores van 55% en 54% in de neutrale zone. NGO’s komen er in Nederland veel minder goed van af. Met een score van 45% is het de enige categorie die wordt gewantrouwd door het brede Nederlandse publiek.

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

Advertentie