Premium

De woorden ‘luisteren’ en ‘communiceren’ kwamen in het vorige regeerakkoord precies 0 keer voor - onthutsend

[Column] Beste Edith, schrijft Bartho Boer, het nieuwe kabinet heeft goede communicatie nodig. Nederlanders hebben er behoefte aan

Beste Edith,
Vier jaar geleden mochten Wouter Bos en Henk Kamp in jouw schoenen staan. In een formatie die 42 dagen duurde, schreven zij het regeerakkoord Bruggen Slaan, waarin de basis voor de samenwerking tussen VVD en PvdA beschreven stond.

Het woord ‘samenwerking’ komt er precies dertig keer in voor. Samenwerking was belangrijk binnen Europa, publiek-privaat, bilateraal en multilateraal, maar ook met scholen en gemeenten. En het kabinet wilde er werk van maken.

Bekaaid
Het werkwoord ‘samenwerken’ kwam er met twee vermeldingen echter bekaaid vanaf. Eén keer ging het over samenwerken in de zorg, de andere keer over samenwerken tussen ambtenaren. Ambtenaren moesten namelijk beter samenwerken om ‘de apparaatskosten van de overheid te kunnen verlagen’. Eigenlijk stond daar dus bezuinigen in plaats van samenwerken, maar we rekenen het goed.

Het woord betrekken
Betrekken dan? In totaal zeven keer genoemd. Daarbij ging het twee keer over mensen; ‘bewoners van wijken, buurten en dorpen te betrekken bij zaken die hen raken’ en ‘burgemeesters meer betrekken bij de aanwijzing van regioburgemeesters om de lokale inbedding van de politie te versterken’. Het betrekken van de burgemeesters komt een tikje institutioneel over, maar goed, burgemeesters zijn ook mensen. Verder werden alleen ‘een evaluatie’, ‘landen’, ‘andere elementen’, ‘inkorting en intensivering van de opleidingen’ en ‘ketenregelingen en concurrentiebedingen’ betrokken.

Het woord inspireren
Inspiratie dan? Eén keer, en wel in de inleiding: ‘Wij hebben ons niet laten verlammen door verschillen of het tegenhouden van plannen van de ander; wij zoeken inspiratie in wat ons bindt. Het land heeft samenwerking nodig en daar vroeg de kiezer op 12 september om.’

Kortom, de ambitie spatte ervan af, maar in de tekst kwam het werkwoord inspireren niet voor.

Het woord ‘verbinden’? 0 keer.

‘Verbinding’ dan? Ook 0 keer.

Hoofdverbindingen
Voor de oplettende lezer viel op dat het nieuwe kabinet van plan was om de schakels in hoofdverbindingen aan te pakken om fileknelpunten te voorkomen. Ook de verbindingszones in ecologische hoofdstructuur werden uitgevoerd. Wel in een lager tempo, daarover zouden afspraken gemaakt worden met provincies en natuurorganisaties. Zo bleef ‘verbinding’ in beide gevallen beperkt tot hoofdstuk XII: Ruimte en mobiliteit.

Gesprekken
‘In gesprek’ ging het kabinet volgens het regeerakkoord twee keer. Met de zorgsector en de sociale partners. Daar is de afgelopen jaren zeker werk van gemaakt, ook door u. Het zou interessant zijn om te evalueren hoe die gesprekken hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelen die het kabinet zich gesteld heeft. En hoe de gesprekken zijn ervaren door direct betrokkenen en de mensen in het land. Dat kan mooie inzichten opleveren voor het nieuw te vormen kabinet.

‘Luisteren’? 0 keer.

‘Communicatie en communiceren’? 0 keer.

De pen vasthouden
Het lijkt misschien flauw, maar ik tel woorden omdat woorden tellen. Er is geen betere plek dan het regeerakkoord om de daden en doelen van een nieuw kabinet vast te leggen voor de komende vier jaren. U houdt straks (misschien) de pen vast. Het volgende kabinet heeft baat bij goede communicatie, inwoners van Nederland hebben er behoefte aan.

FOTO: ANP

Advertentie
advertisement
premium

Word lid voor € 1,-

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan en betaal € 1,- voor de 1e maand.

Ja, ik wil lid worden

Plaats als eerste een reactie

Advertentie