Mobile marketing boost door mobiel breedband internet in steden

Met ruim 8,5 miljoen smartphones en 7 miljoen tablets in Nederland is de vraag niet meer of er een gestructureerde breedband internetverbinding in een stad moet komen, maar hoe snel (gratis) mobiel internet beschikbaar kan zijn.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Breedband (mobiel) internet zal, of het nu Wi-Fi is of 3-4- of 5G is, net als het bedraade internet netwerk, zoals stroom uit het stopcontact en water uit de kraan, een commodity worden. Bij de meeste huishoudens, bedrijven en organisaties is Wi-Fi al gemeengoed, maar in de openbare ruimte nog lang niet overal.

Talloze gemeenten worstelen nog met de vraag wat het moet worden en welke rol ze daarbij willen spelen. Een voor eindgebruikers gratis te gebruiken Wi-Fi netwerk of een door consumenten aan marktpartijen zoals KPN,  via databundels te betalen kosten voor de breedband internetverbinding? Het antwoord van de consument zal duidelijk zijn: Free Wi-Fi.

De keuze voor een datatransportnetwerk zoals Wi-Fi is afhankelijk van de ambities van een stad, de reikwijdte van de financiële ruimte en de mogelijkheid om aan marktpartijen toepassingen te leveren die meerwaarde bieden of kosten besparen. Alleen gratis Wi-Fi aanbieden om onderscheidend te zijn werkt misschien nog even, maar zal na verloop van tijd geen vruchten meer afwerpen.

Stads Wi-Fi biedt vele mogelijkheden om bij te dragen aan de (her)ontwikkeling van een stad. Denk eens aan wat Big Data retrival en -analyse, crowd control, Wi-Fi Tracking, pushed messaging, camera aansturing, narrow casting of het plaatsen van sensoren etc. de stad aan voordelen kan bieden.

Free Wi-Fi kost natuurlijk wel geld, in tegenstelling tot wat nog wel eens wordt gedacht. Er moet dus een grondig exploitatie- en verdienmodel achter zitten, anders is het, zoals bij veel pionier projecten is gebleken, snel gedaan met de ambities. Geld is bij gemeenten echter steeds minder voorhanden en zal de financiering en exploitatie van het netwerk meestal in een samenwerkingsverband tussen de gemeente en ondernemers (investeerders) gerealiseerd moeten worden.

Behalve de hiervoor genoemde voorwaarden is de inventarisatie van de mogelijkheden om tot een duurzame keuze te komen van cruciaal belang. De waarom vraag is daarbij voor gemeenten een hele belangrijke, zo niet de belangrijkste.

Met een landelijk dekkend 3G - 4G netwerk aanwezig en 5G in het verschiet, lijkt Wi-Fi overbodig, ware het niet dat met dergelijke netwerken geen invloed uitgeoefend kan worden op de lokale behoeften. Wat wil de gemeente bijvoorbeeld met Wi-Fi bereiken op de korte- en de langere termijn. Meestal is het antwoord op die vraag: “Om de plaatselijke economie te stimuleren”. Daar heeft immers iedereen belang bij, de gemeente zelf, ondernemers en de bewoners.

De vraag hoe een dergelijk doel bereikt kan worden is echter een stuk lastiger te beantwoorden. Elke stakeholder heeft daarin, zijn of haar eigen belang en wil dat zo goed mogelijk vertaald zien in een oplossing die het beste bij die stakeholder past.  Dat er vooral een ondernemersbelang is mag duidelijk zijn. Wat ervoor nodig is om effectief met de datanetwerk infrastructuur om te gaan, wat ermee te doen is, anders dan content via een smartphone of tablet op internet toegankelijk maken, is voor veel stakeholders nog volstrekt onduidelijk.

Zo blijkt uit onderzoek dat 58% van de Nederlandse ondernemingen nog geen voor mobiel geschikte website heeft. Er zijn zelfs nog gemeenten die de switch naar mobile nog niet hebben gemaakt. Dat een gemeente zelf voordeel kan halen uit een goed gestructureerd datanetwerk gebaseerd op Wi-Fi is bij veel besluitvormers en –makers een totaal abstract verhaal, wat aanleiding kan geven tot het maken van keuzen op basis van verkeerde argumenten.

Voor gemeenten is, naar mijn opvatting, zeker een rol weggelegd bij de keuze en/of de exploitatie van het breedbandnetwerk anders dan die van facilitair dienstverlener. Als er eerst grondig onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van Wi-Fi in de gemeente zal duidelijk worden wat de rol van de gemeente kan/moet zijn en wat de voordelen van Wi-Fi op de langere termijn. Smart Retail City *Roosendaal heeft een dergelijk onderzoek laten verrichten en zal mede door dat onderzoek gefundeerde en verantwoorde beslissingen kunnen nemen.

Met de vrije toegang tot het internet via Wi-Fi in de openbare ruimte zal de vraag naar op mobile marketing gerichte services een geweldige boost krijgen en ruimte scheppen voor nieuwe economische- en sociale ontwikkeling en groei.

*Roosendaal, Smart Retail City is een spin off en een integraal onderdeel van het project Hart voor de Binnenstad onder leiding van Prof. Dr. Riek Bakker. Deze spin off geeft sturing aan de integratie van de online wereld in de fysieke wereld en is specifiek gericht op alle vormen van transacties. De focus ligt op retail. Met de opkomst van internet en de smartphone is het communicatie- en koopgedrag (van zowel de retailer als de consument) onherroepelijk gewijzigd met grote gevolgen voor het gebruik van het koopkanaal ‘winkel’ en de beleving van de bezoeker aan de binnenstad. Door deze enorme verandering is de retail zich opnieuw aan het uitvinden en er zijn veel losse klein- en grootschalige initiatieven om een passend antwoord te vinden op die veranderingen. De ambitie is om de stad Roosendaal te promoten als proeftuin voor al die initiatieven, als een plek om te testen en technieken toe te passen.

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie