Report: Mens en data; een toekomstperspectief voor adverteerders

Wat hebben een futurist, het nieuwe bureau RLVNT en programmatic buying specialist Improve Digital met elkaar gemeen? Ze anticiperen allemaal op de enorme veranderingen die de mens en data-gebaseerde technologie vandaag de dag doormaken. Op 3 september j.l. werd tijdens een ontbijtsessie uitgelegd hoe je als adverteerder hierop in kunt spelen.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Futurist Justien Marseille: “Mensen worden een medium”

Eeuwenlang is de mens er op gericht geweest zoveel mogelijk middelen te vergaren. Nu alles altijd overal in overvloed verkrijgbaar is verschuift het paradigma van zoveel mogelijk verkrijgen naar het selecteren van het goede. Daarbij nemen de kosten van energie, transport, arbeid en kennis in rap tempo af. Afstand lost op en de penetratie van kanalen om tot de mens te komen groeit exponentieel. Met deze groei verdwijnen tegelijkertijd de stuurbaarheid voor adverteerders alsmede het overzicht voor de mens als eindgebruiker.

Wat is er vandaag de dag nog waar? Welke informatie is betrouwbaar? Wie zijn voor de individuele mens de selecteurs van de voor hen relevante content? Op dat punt ligt de nieuwe schaarste en ontstaan er kansen, persoonlijke referenties zijn waardevoller dan ooit tevoren.

Daarbij hebben we te maken met een groeiende behoefte om meer controle over onze eigen data te bezitten. Straks bepalen we zelf wie welke data van ons mag zien: de mens wordt zijn eigen medium.

Rens Plandsoen (RLVNT): “De mens is het startpunt van al onze campagnes”


 De veranderende rol van de mens in de communicatieketen heeft direct impact op de wijze waarop adverteerders hun producten, diensten en services onder de aandacht moeten brengen. Het aanbieden alleen is niet langer voldoende. Alles draait om de relevantie van het aanbod voor het individu, zonder dat ze het gevoel hebben commercieel gepusht te worden.

Hoe relevanter je bent, des te groter de kans dat je op persoonlijke titel wordt aanbevolen aan gelijkgestemden. Een hoge Net Promotor Score is daarmee waardevoller dan het marktaandeel. De focus dient daarom te liggen op de motivaties van de mens. Het begrijpen van en inspelen op de intrinsieke motivatie van de mens is krachtiger dan van bovenaf te pushen op basis van vertoond gedrag. Continu creëren op flexibele wijze is daadkrachtiger dan het reageren vanuit een rigide vastgelegde strategie. Het implementeren van crossed KPIs, waarbij impact zowel uit relevantie voor mensen alsmede op het lange termijn bedrijfsresultaat wordt nagestreefd, is belangrijker dan het behalen van succes op korte termijn.

Deze elementen vormen de kern waaromheen RLVNT is gebouwd en waarom de mens als startpunt dient voor iedere campagne die RLVNT voor haar adverteerders ontwikkelt. Van inzicht tot impact, met magische creatieve concepten en een logische mediamix, om tot relevante resultaten te komen, zowel voor mens als merk.

Ben Crain (Improve Digital): “Iedereen is een Publisher”

De welbekende grondbeginselen waarop de hedendaagse marketing gestoeld is dienen grondig gerenoveerd te worden. Publishers worden platformen, merken worden publisher.

Vrije online advertentieruimte is niets meer dan een stukje gepixeld vastgoed dat staat te wachten om optimaal ingevuld en gezien te worden. Tot voor kort werd deze ruimte met een voor de eeuwigheid geconstrueerde boodschap gevuld. One size fits all, voor iedereen op dezelfde wijze zichtbaar. Nu worden er binnen 100 milliseconden meer dan vijftig datasignalen heen en weer gestuurd om éénmalig een unieke impressie achter te laten bij een voor jou relevant en individueel mens. Dit laatste doet Improve Digital maar liefst 500 miljoen keer per dag.

Als retailer ben je ook een platform, je brengt immers vraag en aanbod samen op jouw grondstuk en zorgt er voor dat dit optimaal verloopt. Dit hoeft niet beperkt te blijven tot de fysieke winkelvloer, maar is ook real time te implementeren en automatiseren op de eigen digitale kanalen via de infrastructuur van Improve Digital. Zo is de term data-driven-company beter van toepassing op AmEx, Amazon, Walmart en Tesco dan hun daadwerkelijke betiteling. Vanuit data zijn ze in staat om diepgaande relaties met mens en merk op te bouwen en nieuwe databronnen aan te boren om zo sterkere waardeproposities en conversieratio’s neer te zetten.

Daarbij richten ze zich op de behoefte van de mens: Airbnb draait om de reiziger, die zelf door middel van reviews content creëert, waardoor de content aan waarde en geloofwaardigheid wint en Airbnb tot facilitator in de mens-tot-mens-communicatie wordt in plaats van slechts een aanbieder. Want uiteindelijk is iedereen een publisher, zowel mens als merk.

Merken en mensen zijn door data onlosmakelijk aan elkaar verbonden

Begrijp je als merk dankzij data de intrinsieke motivatie en behoeften van de mens? Kan je dankzij data relevante content en footprint produceren? Ben je dankzij data in staat om dit via relevante kanalen op het juiste tijdstip bij de voor jou belangrijke mensen te publiceren?

-is-rlvnt">RLVNT en  beantwoorden deze vragen dagelijks voor al haar klanten, met veelal een impactvol resultaat. Wil je weten hoe de antwoorden voor jouw bedrijf er uit zien? Neem contact op via +31.20.800.2444 of people@rlvnt.nl.

Deze blogbijdrage is geschreven door  bij -is-rlvnt">RLVNT

 

Plaats als eerste een reactie