Waarom dit McKinsey-rijtje voor communicatie bij hybride werken onvolledig is

Alignment mag niet ontbreken bij de principes van communicatie voor samenwerken.

123rf Sheeler

Door Frank Körver

Hoe gaat de wereld van werken eruitzien nu we langzaam weer terug naar kantoor mogen? Het hybride werken wordt gezien als het nieuwe normaal. Dit stelt leiders voor belangrijke opgaves. Een van die opgaves is ‘strategic alignment’.

Strategic alignment gaat over het in lijn brengen van handelingen van business units en medewerkers met de purpose, strategische doelen en prioriteiten van de organisatie. 

‘Strategic alignment means that all elements of a business — including the market strategy and the way the company itself is organized — are arranged in such a way as to best support the fulfillment of its long-term purpose.’ Harvard Business Review, ‘A Simple Way to Test Your Company’s Strategic Alignment’ (Mei 2016)

Vier ‘principles’, maar geen alignment

Zeker nu de manier waarop we met elkaar (samen)werken ingrijpend verandert, zullen organisaties strategic alignment bij de hoorns moeten vatten. En moeten nadenken over wat dit betekent voor leiderschap en communicatie.

Mede daarom is onderstaand McKinsey-artikel (‘Four ways communications can engage employees on the return to workplace journey‘) in mijn ogen ook niet volledig. Waarom niet?

In het artikel benadrukt adviesbureau McKinsey het belang van goede communicatie nu het hybride werken het nieuwe normaal lijkt te worden:

The return to the workplace is not about a swift, single decision, but the start of a journey to define what’s next. Employers should share their broad direction, aspiration, and key principles now, then continue to listen, discuss, and act in partnership with their employees as answers emerge and evolve.’

Ook presenteert McKinsey ‘four principles leaders can incorporate into communication efforts’.

Advertentie
advertisement
4 principes van McKinsey

Natuurlijk. McKinsey presenteert een prima rijtje. Maar toch. ‘The start of a journey to define what’s next’.

De terugkeer naar kantoor zou niet alleen moeten gaan over hoe we willen (samen)werken. Samenwerken is geen doel op zich. Het zou ook moeten gaan over hóe we met elkaar purpose en strategische doelen willen gaan realiseren.

Alignment wordt uitdagender en belangrijker

Strategic alignment is uitdagender dan ooit. Als gevolg van covid19 zullen organisaties niet alleen hun strategie tegen het licht moeten houden (en dat is al vaak een communicatieopgave van jewelste). Maar het hybride werken maakt het ook nog eens uitdagender om mensen te ‘alignen’ met die nieuwe strategie.

Voor de duidelijkheid, ik vind engagement dus iets anders dan alignment.

Dit wordt verwoord in het stuk 4 Differences between Employee Engagement and Alignment (Orgametrics):

‘It’s one thing to like your job and the people on your team. However, if your employees don’t really have an idea of how their role connects to the reason why your organization exists and how its impacts on that mission, why are they there? If they are connected to the mission and vision and see the value of their work, they are more apt to work harder and smarter to achieve goals.’

In mijn ogen gaat engagement inderdaad meer over attitude ten opzichte van werk en collega’s en gaat alignment meer over gedrag. Betekenis geven aan strategie. Purpose relevant maken. Prioriteiten tot leven brengen en verbinding maken met de rollen, taken en verantwoordelijkheden van management en medewerkers.

Een aangepast rijtje

Daarom hierbij mijn voorstel voor een aangepast rijtje. ‘The five principles leaders can incorporate into communication efforts’:

  • Listen: get first-hand perspective on how people are really doing, personally and professionally.
  • Inspire: present a compelling, aspirational vision of what the future workplace could look like.
  • Align: implement communications and leadership programs to bring actions of each business unit and employee into line with the organization’s purpose and strategic objectives.
  • Engage: create forums that focus on two-way dialogue for employees to help ideate, problem solve, test, and learn.
  • Guide: provide guardrails or principles for what’s next as return-to-workplace practices morph and evolve.

Voor veel organisaties is strategic alignment een uitdaging van jewelste. Juist nu duidelijk wordt dat de manier waarop we moet elkaar (samen)werken en communiceren fundamenteel is veranderd.

Frank Körver is strategie- en managementadviseur en mede-oprichter van Wepublic

Advertentie