Kijktijd televisie in 2004 naar ‘all time high’

De tijd die wordt besteed aan televisiekijken neemt sterk toe. In 2004 kijkt de Nederlander naar verwachting 195 minuten per dag televisie, een stijging van acht minuten in vergelijking met 2003.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

De toename wordt onder andere veroorzaakt door succesvolle Nederlandstalige producties en door de zeer goed bekeken sportevenementen (EK Voetbal, Olympische Spelen). Ook de afgelopen jaren zat de kijktijd al sterk in de lift. Dit blijkt uit het Televisierapport 2004 van Spot, de brancheorganisatie van de televisiereclamebedrijven, dat afgelopen vrijdag is gepresenteerd op de Broadcast Business Club te Bussum.
Het aandeel van reclamekijken binnen het totale kijken ligt de laatste jaren stabiel op 7-8 procent. Het reclamekijken groeit wel mee met het totale kijken. Het aantal minuten reclame kijken stijgt in 2004 van 15 naar 16 minuten per dag.

Paul van Niekerk, directeur van Spot: ‘De toename van het reclamecontact komt voor een groot deel tot stand doordat de consumenten langer televisiekijken. Deze extra televisietijd gaat vooral ten koste van ander mediumgebruik, zodat het aantal reclamecontacten daar afneemt. Voor een consument is dus veeleer sprake van een verschuiving dan een vermeerdering van reclamecontacten.
Daarnaast kan uit de stijging van de kijktijd worden vastgesteld, dat het publiek zich niet afwendt van televisie vanwege een te hoge reclamedruk. De reclamedruk via televisie ligt in Nederland ruim onder het internationale gemiddelde. Dit komt mede door de wettelijke maxima zoals die in de Europese Richtlijn en de Nederlandse Mediawet zijn opgenomen. SPOT ziet dit als een goede manier om het volume van het reclameaanbod te reguleren en ziet geen reden om deze maxima te verhogen.’

Al eerder was bekend dat de ‘early adopters’ van internet, die eind jaren negentig toegang tot het net krijgen, minder dan gemiddeld televisie kijken. De latere instromers gedragen zich echter steeds meer als gemiddelde Nederlanders. De personen die vanaf 2001 een aansluiting op internet krijgen, kijken zelfs meer dan gemiddeld televisie.

Na de aansluiting op internet ontwikkelt zich een opvallend patroon in het televisiekijken. In het eerste jaar daalt het aantal minuten televisiekijken, maar daarna verdwijnt dat effect weer geheel. Kennelijk is de nieuwigheid van internet dan verdwenen en keert het oude patroon in het televisiegebruik terug.

Door de grote aantallen huishoudens die de beschikking krijgen over snel internet, neemt de toegankelijkheid en het aanbod van televisieprogramma’s op internet sterk toe. In 2003 zegt 5 procent weleens gebruik te maken van deze sites.

Opvallend is de ontwikkeling van de dvd-speler. Het aantal huishoudens met een speler neemt eind 2003 zeer snel toe tot een penetratie van 40 procent. In het gebruik zien we dit echter nauwelijks terug. De kijktijd die via de dvd-speler tot stand komt ligt rond 1 procent van het totaal. Ter vergelijking: aan videokijken wordt 3,5 procent van de kijktijd besteed. Het bezitten van een dvd-speler lijkt vooralsnog slechts te leiden tot een vervanging van het videokijken.

Het aantal adverteerders stijgt in 2003 tot ruim 950, die samen voor bijna 1.500 merken reclame maken. Opvallend is dat in 2004 voor het eerst dit aantal merken waarvoor de adverteerders actief zijn, iets terugloopt. Vermoedelijk zien we hierin voor het eerst iets terug van de concentratie van adverteerders op hun hoofdmerken.

Per merk ziet Spot dan ook een toename van de reclame-inspanningen. De grotere merken, die tezamen bijna 75 procent van de mediadruk voor hun rekening nemen, zetten in 2003 gemiddeld 128 GRPs per week in, een stijging van 14 GRPs ten opzichte van 2002. De totale mediadruk in een jaar wordt gespreid over gemiddeld vijf flights van gemiddeld 5-6 weken.

Spot staat voor de Stichting tot Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame. Spot houdt zich bezig met de promotie van televisie als reclamemedium en vertegenwoordigt de belangen van de reclamebedrijven van de televisiezenders. In SPOT participeren de volgende organisaties: STER, Discovery Channel/Animal Planet, The Box, IP, National Geographic Channel, ORN, SBS, MTV Networks (MTV/TMF/Nickelodeon) en Fox Kids.

Bijlage: ontwikkeling kijktijd per etmaal

Bron: NOS/KLO (1991 - 2001), SKO (2002 - 2004)

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

Advertentie