Dit zijn de 5 trends in crisiscommunicatie voor 2018

Meer persoonlijke druk en compassie in plaats van empathie

  • Blog
  • 29 January 2018
  • Frank Peters
Crisissituaties zullen zich ook in 2018 onverminderd blijven voordoen, want de druk vanuit de samenleving gaat niet meer weg.

Dat betekent dat het belang van crisiscommunicatie als strategische discipline blijft groeien. Kijkend naar de huidige ontwikkelingen dan zien we voor 2018 de volgende vijf trends voor crisiscommunicatie. 

1. Persoonlijke druk neemt verder toe 

Een crisis voor een organisatie werd al steeds meer ook een persoonlijke crisis voor de bestuurder. Deze ontwikkeling zal ook in 2018 verder doorzetten. Indien de verantwoordelijke bestuurder niet opstaat en adequaat handelt in de ogen van de omgeving, dan zal de druk zich nog sneller verleggen van de organisatie naar de bestuurder. De omgeving verwacht leiderschap van bestuurders. Zij zullen dus hun verantwoordelijkheid moeten nemen tijdens een crisissituatie, want dat is het moment waarop ze nu worden beoordeeld.

2. Integer handelen en communiceren 

De omgeving zal organisaties en hun bestuurders steeds kritischer beoordelen op het integer handelen. Niet alleen in vredestijd, maar ook in crisistijd. Daarbij gaat het niet alleen om het gedrag, maar ook om de communicatie. Organisaties moeten zich realiseren dat ze nog meer onder een vergrootglas liggen dan voorheen en direct worden afgerekend indien ze in de ogen van de omgeving niet integer handelen en bewust gedrag vertonen dat in strijd is met de integriteit. Integriteitsvraagstukken zullen daardoor flink stijgen op de ranglijst van de meest voorkomende crisisoorzaken in 2018. Integriteit was altijd al de randvoorwaarde voor reputatiemanagement, maar zal in 2018 het buzzwoord zijn in berichtgeving over reputatie en crises.

3. Vooral de crisisresponse beoordeeld 

Organisaties en bestuurders zullen in de toekomst vooral beoordeeld worden op de crisisresponse. Een snelle en adequate response wordt feitelijk nog belangrijker dan de crisisoorzaak zelf in het oordeel van de omgeving. Dat vereist nog meer focus op het detecteren van risico's, die realistisch zijn en schadelijk voor de reputatie. De crisiscommunicatie zal hiervoor in detail moeten worden voorbereid om te kunnen voldoen aan eisen die in dit social media tijdperk aan de crisisresponse worden gesteld.

4. Compassie is de norm

Empathie was het 'toverwoord' in de crisiscommunicatie in de afgelopen jaren. Maar de omgeving verwacht in 2018 nog een stap extra van bestuurders. Begrip en medeleven zijn namelijk niet langer voldoende. Compassie is nu de norm in de communicatie en woordvoering. Bij compassie gaat het niet om het meevoelen met de ander, maar om het je betrokken voelen bij de ander. Om de zorg voor de ander. Dat is dus een stap verder dan meeleven.

5. Informatietechnologie-risico's zetten door

De rol en afhankelijkheid van informatietechnologie is extreem groot geworden in organisaties. Inbreuken daarop leiden steeds vaker tot zeer impactvolle crisissituaties. Zo zullen in 2018 cybersecurity en privacy steeds vaker de nieuwsberichten over crises gaan domineren. Uitval van informatietechnologie, datalekken en datahacks worden een nog grotere dreiging voor organisaties. En in het verlengde moet iedere bestuurder en 'crisismanager' zich in 2018 richten op de onderwerpen dataprotectie en 'bescherming van privacy. Zeker met de nieuwe Europese privacywetgeving (EU GDPR) op komst, waaraan iedere organisatie vanaf mei zal moeten voldoen.

Dag des oordeels

Conclusie is dat 2018 een interessant en uitdagend crisisjaar gaat worden. Daarin zet een aantal impactvolle trends verder door en worden de door de omgeving gestelde eisen aan crisiscommunicatie en de crisisresponse nog hoger. Organisaties en hun bestuurders zullen zich daarop moeten voorbereiden en hun eigen situatie kritisch tegen het licht moeten houden.

Stel je eerlijk de vraag of je klaar bent voor die situatie en of de organisatie voldoende is voorbereid en getraind. De tijd dat we konden vertrouwen op het krediet dat we in de achterliggende twintig jaar hebben opgebouwd is namelijk definitief voorbij. Het is nu iedere dag judgement day.

En daar kun je maar beter op voorbereid zijn, want anders zijn de gevolgen groot.

Foto: swevil / 123RF Stockfoto

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie