Premium

Talpa verhoogt voorgenomen bod, TMG wil exclusief onderhandelen met Mediahuis

Het voorgenomen bod op TMG is nu 6,35 euro per aandeel. Eerder was dat 5,90 euro.

Omgerekend is dat een voorgenomen bod van zo'n 300 miljoen euro.

Daarmee doet de holding van John de Mol een volgende stap in het spel met Mediahuis/VP Exploitatie. De Vlamingen die samen optrekken met grootaandeelhouder Van Puijenbroek kondigden vorige week aan het bod te verhogen en gelijk te trekken met dat van Talpa.

In een uitgebreid persbericht meldt Talpa vandaag het boekenonderzoek 'inmiddels succesvol' te hebben afgerond. Er zijn gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van TMG en Talpa heeft hierin 'bevestigd gezien dat de combinatie Talpa/TMG het Nederlands multimediale succes kan worden dat Talpa voor ogen heeft'. Ook uit Talpa kritiek op de raad van commissarissen van TMG, die heeft aangegeven exclusief met Mediahuis/VP Exploitatie te willen onderhandelen.

Andere punten:
- Talpa onderschrijft en ondersteunt de strategie en plannen zoals geformuleerd door het senior management en de Raad van Bestuur van TMG en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen
- Een combinatie van TMG en Talpa moet resulteren in een onafhankelijk Nederlands multimediabedrijf, met sterke en brede marktposities, en zal gericht zijn op het realiseren van groei en opbrengstsynergiën in plaats van kostenbesparingen
- TMG zal een separate entiteit zijn binnen Talpa met behoud van haar eigen merken, een eigen directie en onafhankelijke redactieraden
- Talpa beschikt op basis van "certain funds" over direct beschikbare geldmiddelen om het voorgenomen verhoogde bod te financieren

Kritiek op raad van commissarissen
Talpa geeft verder aan de Raad van Commissarissen afgelopen zondag te hebben ingelicht over haar voornemen om haar initiële bod op TMG op korte termijn te verhogen. 'Daarom is het onbegrijpelijk dat de Raad van Commissarissen Talpa heeft geïnformeerd dat ze heeft besloten om in exclusieve onderhandeling te treden met Mediahuis en VP Exploitatie en de onderhandelingen met Talpa op te schorten', zo meldt Talpa.
Verder meldt men: 'Gelet op de hoogte van het voorgenomen verhoogde bod van Talpa, de ondersteuning door Talpa van de door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voorgestane strategie en de verplichting voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen om een level playing field te waarborgen, vertrouwt Talpa erop dat de Raad van Commissarissen de gesprekken met Talpa op zeer korte termijn weer zal hervatten en het verhoogde voorgenomen bod van Talpa in overweging zal nemen in lijn met de fiduciary duties van de Raad van Commissarissen.'

Strategie en organisatiestructuur
Talpa wil samen met TMG een Nederlands onafhankelijk multimediabedrijf creëren met sterke posities in print, radio, televisie en online om consumenten in Nederland 24/7 te voorzien van content. 'De combinatie moet zich concentreren op het inzetten van multimediale content over verschillende platformen, waarbij deze voor een verdere integratie zorgen tussen verschillende media-activiteiten die interessant zijn voor zowel lezers, kijkers, luisteraars én adverteerders in Nederland.' Print moet daarbij een belangrijk onderdeel zijn voor de ontwikkeling van content die crossmediaal ingezet kan worden.

Geen verdere kostenbesparingen en afvloeiing personeel
Talpa onderschrijft en ondersteunt de strategie en plannen zoals geformuleerd door de top van TMG en goedgekeurd door de raad van commissarissen. Talpa zal TMG ondersteunen om de huidige strategie uit te voeren, inclusief het bestaande 'Terra Nova' plan, wat het startpunt zal zijn voor verdere acceleratie van de groeistrategie van TMG.  staat onder meer dat het concern 90 miljoen euro wil besparen tot en met 2019, waarbij dit jaar 40 miljoen moet worden bespaard.

Talpa wil zich primair concentreren op het realiseren van groei en opbrengstsynergiën in plaats van het realiseren van kostenbesparingen, hoewel dat dus wel in het Terra Nova-plan staat. 'Talpa ziet groei van opbrengsten door middel van het verbeteren van en investeren in kwaliteit van content en het creëren van een multimediaal saleshuis. Talpa verwacht geen significante besparingen en afvloeiing van werknemers, anders dan wat reeds besloten en aangekondigd is door de raad van bestuur met de steun van de Raad van Commissarissen.'

TMG seperate entiteit met eigen directie, centrale rol redactie
TMG moet een separate entiteit vormen binnen Talpa. TMG zal blijven beschikken over een eigen directie en onafhankelijke redactieraden. De identiteit van TMG en haar merken, waaronder De Telegraaf, zullen daarmee behouden blijven. 'Talpa heeft afspraken en bescherming voorgesteld in het concept fusieprotocol om de status van TMG en de positie van haar werknemers en redactieraden binnen de combinatie te waarborgen. Onafhankelijke commissarissen zullen daarbij nakoming van deze afspraken kunnen afdwingen.'

De krant en de redacties krijgen een centrale rol bij het creëren van content, die via de verschillende platformen verspreid kan worden. 'Talpa zal de huidige onafhankelijkheid van redacties respecteren en behouden en ernaar streven om de kwaliteit van journalistiek te waarborgen. Het is de ambitie van Talpa om de redacties te ondersteunen in het veranderende medialandschap. Om dit te realiseren wil Talpa verder investeren in het produceren en creëren van content en journalistieke kwaliteit.'


 

Advertentie
advertisement
premium

Word lid voor € 1,-

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan en betaal € 1,- voor de 1e maand.

Ja, ik wil lid worden
Advertentie