De 16 stappen bij het ontwikkelen van een campagne met digitale coupons

Eenvoudiger te distribueren en te verwerken dan de printcoupons.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Waarom digitale coupons?
Hoewel er voor de klassieke coupon steeds minder belangstelling bestaat, zijn ze al sinds jaar en dag bekend bij het Nederlandse publiek. Alleen al om die reden is digital couponing kansrijk voor Mobile Marketing toepassing.

Digitale coupons zijn als marketingmixinstrument een stuk eenvoudiger aan te maken, te distribueren en te verwerken dan papieren coupons. Daar komt nog bij dat digitale coupons cross mediaal inzetbaar zijn via meerdere mediaplatforms, waardoor ze een veel groter effectief bereik kunnen krijgen dan hun papieren evenknie.

Wanneer digitale coupons?
Iedere onderneming heeft wel iets aan te bieden. Dat is tenslotte wat een onderneming doet. Digitale coupons inzetten wordt echter pas interessant als buiten het gewone assortiment iets extra’s aangeboden kan worden. Iets uitzonderlijks, iets speciaals, waarvan gevoeglijk aangenomen kan worden dat de consument voor die aanbieding meer dan gewone belangstelling heeft en direct besluit op de aanbieding in zal gaan.

Dat kan van alles zijn:

  • een korting of prijsverlaging,
  • iets meer dan gebruikelijk,
  • een cadeautje,
  • een verrassing

De digitale coupon is vooral een promotioneel actie-instrument, waarmee (tijdelijk) meer aandacht voor een product, dienst of merk gegenereerd wordt met de bedoeling de omzet/omloopsnelheid te vergroten en/of de naams- merkbekendheid.

Hoe komt een campagne met digitale coupons tot stand?
Een digitale coupon aanmaken is met enige vaardigheid zo gedaan. Waar het op aan komt is het plan wat er aan ten grondslag ligt. Zonder plan géén of zelfs een negatief resultaat. Zo hoort een digitale coupon deel uit te maken van een groter geheel aan marketingcommunicatie activiteiten.

Plan
De belangrijkste stappen in het couponplan- en uitvoeringsproces:

1) Stel vast wat met de couponactie bereikt moet worden
2) Stel vast wie de doelgroep is die met de couponactie bereikt moet worden
3) Stel vast waar de doelgroep zich bevindt als de coupon wordt waargenomen
4) Stel vast welke overige ondersteunende media nodig zijn om de doelgroep te bereiken
5) Stel vast hoe en waarmee (met welke media connector(s): weblink, QR code, AR) de ingezette media cross mediaal ingezet kunnen worden en elkaar versterken
6) 
Stel vast welk budget beschikbaar is om het plan tot succesvolle uitvoering te brengen
7) 
Stel vast welke ondersteunende media (middelen) geschrapt moeten worden zodat het budget overeenkomt met de gestelde doelen
8) Stel vast wanneer en hoelang de campagne loopt

9) Produceer de coupon 
10) Start test met referentiegroep, evalueer, stuur bij op grond van testresultaat
11) Start campagne
12) Controleer en meet de voortgang en conversie
13) Stel campagne tussentijds eventueel bij op grond van meetresultaten/reacties
14) Einde campagne
15) Relay connectors naar andere actuele informatie
16) Evalueer het resultaat mede op basis van de meetresultaten
 

De digitale coupon is meerdere opzichten superieur aan de klassieke papieren uitknipcoupon. Desondanks blijft digital couponing vooral een creatief- en doeproces waar meer bij komt kijken dan aanvankelijk wordt gedacht.

 

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie