Premium

De 7 trends voor 2016

Er treedt een verschuiving op van materiële waarde naar menselijke waardigheid.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Het belangrijkste thema voor 2016: moraal. Wat vinden mensen belangrijk genoeg om voor te leven en soms zelfs om voor te sterven? Voor burgers, bestuurders en bedrijven is een taak weggelegd om nu en in de toekomst invulling te geven aan die menselijke waardigheid. Want het hoogste doel dat we in het leven kunnen bereiken is van waarde en betekenis zijn voor mens en maatschappij. De 7 trends hangen aan dit thema. Dit zijn ze ;De 7 inzichten voor 2016 voor de vertaalslag):

1. BELONG

De moraal aan de macht
Autoriteit, die hebben we afgeschaft in de vorige eeuw. Nu is niemand meer de baas. Om de boel in de hand te houden worden er talloze wetten en regels opgesteld en zijn er anonieme toezichthouders om de orde te handhaven. In het maatschappelijke debat trekken de sjoemelaars die gokken met het geld van anderen nog steeds de aandacht. Maar de werkelijke discussie gaat niet over geld maar over moraal en integriteit. Denk aan de NSA, de FIFA en aan , de vraag is steeds wie zichzelf het recht toeëigent zonder rekening te houden met de belangen van anderen. 

2. BELIEVE

Pad naar het paradijs
&;Madonna Merkel&; werd de Duitse bondskanselier genoemd toen overal langs de route naar Duitsland vluchtelingen zwaaiden met haar beeltenis alsof het een icoon betrof. En ook &;Mutti Merkel&;, totdat Duitsland begon te bezwijken onder haar opendeur-politiek. De Hongaarse premier Viktor Orbán was het er niet mee eens en sloot de grenzen af. De foto van het verdronken jongetje Aylan haalde de wereldpers en deed een golf van barmhartigheid door Europa stromen. Hoe groot moet het lijden zijn als je bereid bent om het liefste wat je hebt, onderweg naar het paradijs op aarde, kwijt te raken.

3. BLEND

Powervrouwen
Angelina Jolie, de mooiste vrouw op aarde, beschreef in een ingezonden brief aan The New York Times de preventieve maatregelen die ze had genomen in haar strijd tegen kanker. Strijdvaardig en kwetsbaar tegelijkertijd. Wellicht is het deze combinatie van eigenschappen die ervoor zorgt dat deze eeuw wel de eeuw van de vrouw wordt genoemd. Hoe dan ook, traditionele rolpatronen en verhoudingen tussen vrouwen en mannen vervagen razendsnel. En tegelijkertijd neemt de tolerantie voor allerlei vormen tussen vrouwelijk en mannelijk, van transseksualiteit tot transgender, langzaam maar zeker toe.

4. IMPROVE

Geluk is een keuze
Maat houden is moeilijk voor wie leeft in het rijke Westen. De verleidingen om te consumeren, al of niet met goede of foute vetten, zijn overal aanwezig. Het idee dat gezondheid en geluk maakbaar zijn, werpt ons terug op onszelf. Zo worden we voortdurend geplaagd door een gevoel van onrust en onzekerheid over de gemaakte keuzes. Bovendien; druk, druk, druk is niet goed. Maar ernstige verveling op het werk, oftewel een bore-out, kan ook leiden tot stress en zelfs depressies. We zoeken ons heil bij geluks- en gezondheidsgoeroes die ons voordoen hoe we tevreden met onszelf en de wereld kunnen zijn.
 
5. EVOLVE

De evolutie van onze natuur
Stel je voor dat de mens niet de laatste fase in de evolutie is. Verbeeld je dat wijzelf, op basis van de theorie van natuurlijke selectie, de wegbereiders zijn van een beter soort mensen. Wat een verantwoordelijkheid rust er dan op onze schouders. Want hoe ziet die volmaakte mens er dan uit? En wie bepaalt dat? Met behulp van technologie kunnen we nu al de menselijke natuur naar onze hand zetten. Best mogelijk dat we binnenkort in een posthumaan tijdperk leven waarin de grens tussen mens en machine niet langer bestaat en biologie en technologie volledig met elkaar zijn versmolten. 

6. RECOVER

Manifest voor verandering 
De supermarkt en de arbeidsmarkt, de woningmarkt en zelfs de relatiemarkt; in de markteconomie is elke plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen een markt. Ziedaar de woonconsument, de onderwijsconsument, de zorgconsument. Wie de economie verheft tot de maat van alle dingen, ontkent de waarde van menselijke relaties die gebaseerd zijn op samenwerking en onderling vertrouwen. Studenten en wetenschappers, dokters en patiënten, ze komen massaal in opstand tegen het rendementsdenken waarbij wel wordt gekeken naar de kosten op de korte termijn, maar nooit naar de opbrengsten op de lange termijn.

7. DISCOVER

Leren door te spelen
Spelen, leren, werken en rusten; dat waren de fasen in het leven van mensen in de vorige eeuw. De huidige tijd brengt een radicale verdichting van die bezigheden met zich mee. Het moderne bestaan vereist &;resilience&;, oftewel veerkracht, het vermogen om je voortdurend aan te passen aan veranderingen die zich voordoen op het gebied van werk, relaties, geld. Creativiteit en ondernemerschap zijn daarbij belangrijke eigenschappen. In oude fabrieken en nieuwe laboratoria komen de uitvinders en de makers van nu samen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken, experimenten uit te voeren en kennis met elkaar te delen. 

Trendslator doet continu onderzoek naar de stemming in de markt, bij de consument en in de maatschappij.  Met daarin ook voorbeelden van bedrijven en organisaties die de trends vertalen naar nieuwe strategieën en vernieuwende concepten.

Advertentie
premium

Registreer en probeer 1 maand gratis

Om dit artikel te kunnen lezen heb je een Premium account nodig. Registreer nu en probeer de eerste maand gratis.

Probeer 1 maand gratis Abonneer direct

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie